Home >> Articles >> Article
  Login | Signup  

Articles from the members

Category
  General Knowledge   Career Counselling   Technology
  Power of Creator   Religious   Moral Story
  Medical   Kids   Sports
  Quran & Science   Politics   Poetry
  Funny / Jokes   Video   Golden Old Days - ம‌ல‌ரும் நினைவுக‌ள்
  Others   சுய தொழில்கள்
 
Lessons in life; Azim Premji of Wipro
Posted By:peer On 3/16/2004

abortion pill over the counter

how much does the abortion pill cost go

Azim Premji's lessons in life

 February 2004

It is always wonderful to be with young people. The funny thing about life is that you realize the value of something only when it begins to leave you. As my hair turned from black to salt and pepper, and finally salt without the pepper, I have begun to realize the importance of youth. At the same time, I have begun to truly appreciate some of the lessons I have leant along the way. I hope you will find them useful when you plan your own career and life.

The first thing I have learnt is that we must always begin with our strengths. From the earliest years of our schooling, everyone focuses on what is wrong with us. There is an imaginary story of a rabbit. The rabbit was enrolled in a rabbit school. Like all rabbits, it could hop very well but could not swim. At the end of the year, the rabbit got high marks in hopping but failed in swimming. The parents were concerned. They said, "Forget about hopping. You are anyway good at it. Concentrate on swimming." They sent the rabbit for tuitions in swimming. And guess what happened? The rabbit forgot how to hop! As for swimming, have you ever seen a rabbit swim? While it is important for us to know what we are not good at, we must also cherish what is good in us. That is because it is only our strengths that can give us the energy to correct our weaknesses.

The second lesson I have learnt is that a rupee earned is of far more value than five found. My friend was sharing with me the story of his eight year-old niece. She would always complain about the breakfast. The cook tried everything possible, but the child remained unhappy. Finally, my friend took the child to a supermarket and brought one of those ready-to-cook packets. The child had to cut the packet and pour water in the dish. After that, it took two minutes in the microwave to be ready. The child found the food absolutely delicious! The difference was that she has cooked it, herself! In my own life, I have found that nothing gives as much satisfaction as earning our rewards. In fact, what is gifted or inherited follows the old rule of 'easy come, easy go'. I guess we only know the value of what we have if we have struggled to earn it.

The third lesson I have learnt is no one bats a hundred every time. Life has many challenges. You win some, you lose some. You must enjoy winning. But do not let it go to your head. The moment it does, you are already on your way to failure. And if you do encounter failure along the way, treat it as an equally natural phenomenon. Don't beat yourself for it or any one else for that matter! Accept it, look at your own share in the problem, learn from it and move on. The important thing is, when you lose, do not lose the lesson.

The fourth lesson I have learnt is the importance of humility. Sometimes, when you get so much in life, you really start wondering whether you deserve all of it. This brings me to the value of gratitude. We have so much to be grateful for. Our parents, our teachers and our seniors have done so much for us that we can never repay them. Many people focus on the shortcomings, because obviously no one can be perfect. But it is important to first acknowledge what we have received. Nothing in life is permanent. When a relationship ends, rather than becoming bitter, we must learn to savour the memory of the good things while they lasted.

The fifth lesson I learnt is that we must always strive for excellence. One way of achieving excellence is by looking at those better than ourselves. Keep learning what they do differently. Emulate it. But excellence cannot be imposed from the outside. We must also feel the need from within. It must become an obsession. It must involve not only our mind but also our heart and soul. Excellence is not an act but a habit. I remember the inspiring lines of a poem which says that your reach must always exceed your grasp. That is heaven on earth. Ultimately, your only competition is yourself.

The sixth lesson I have learnt is never give up in the face of adversity. It comes on you suddenly without warning. You can either succumb to self-pity and wring your hands in despair, or decide to deal with the situation with courage and dignity. Always keep in mind that it is only the test of fire that makes fine steel. A friend of mine shared this incident with me. His eight-year old daughter was struggling away at a jigsaw puzzle.She kept at it for hours but could not succeed. Finally, it went beyond her bedtime. My friend told her, "Look, why don't you just give up? I don't think you will complete it tonight. Look at it another day." The daughter looked with a strange look in her eyes, "But, dad, why should I give up? All the pieces are there! I have just got to put them together!" If we persevere long enough, we can put any problem into its perspective.

The seventh lesson I have learnt is that while you must be open to change, do not compromise on your values. Mahatma Gandhiji often said that you must open the windows of your mind, but you must not be swept off your feet by the breeze. You must define what your core values are and what you stand for. And these values are not so difficult to define. Values like honesty, integrity, consideration and humility have survived for generations. Values are not in the words used to describe them as much as in the simple acts. At the end of the day, it is values that define a person more than the achievements. Because it is the means of achievement that decide how long the achievements will sustain. Do not be tempted by short cuts. The short cut can make you lose your way and end up becoming the longest way to your destination.

And the final lesson I learnt is that we must have faith in our own ideas even if everyone tells us that we are wrong. There was once a newspaper vendor who had a rude customer. Every morning, the customer would walk by, refuse to return the vendor's greetings, grab the paper off the shelf and throw the money at the vendor. The vendor would pick up the money, smile politely and say, "Thank you, sir." One day, the vendor's assistant asked him, "Why are you always so polite to him when he is so rude to you? Why don't you throw the newspaper at him when he comes back tomorrow?" The vendor smiled and replied, "He can't help being rude and I can't help being polite. Why should I let his rude behaviour dictate my politeness?

In my youth, I thought of myself as a rebel and was many times, a rebel without a cause. Today, I realize that my rebellion was another kind of conformity. We defied our elders to fall in line with our peers! Ultimately, we must learn to respond instead of reacting. When we respond, we evaluate with a calm mind and do whatever is most appropriate. We are in control of our actions. When we react, we are still doing what the other person wants us to do.

I wish you all the best in your life and career. I hope you achieve success in whatever way you define it and what gives you the maximum happiness in life. Remember, those who win are those who believe they can.
Career Counselling
Date Title Posted By
3/1/2018 11:07:40 PMமன முதிர்ச்சி என்றால் என்ன?peer
1/19/2018 8:24:53 AMஸ்ட்ரெஸ் தானா போயிடும்Hajas
10/31/2017 3:21:50 AMஒரு ஓட்டுநர், உதவிப் பேராசிரியராய் வளர்ந்தார்.Hajas
12/13/2016 1:43:24 AMதயக்கத்தை உடை......... தலைநிமிர்....... பகுதி 2Hajas
12/13/2016 1:20:52 AMதயக்கத்தை உடை………… தலைநிமிர்………………….. பகுதி1Hajas
6/20/2014 9:51:29 AMகேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கள்... வரமா... மாயவலையா?Hajas
6/9/2014 2:07:37 PMநீங்கள் எந்தத் தொழிலுக்கு ஏற்றவர்? கண்டுபிடிக்கும் சூட்சுமங்கள்!Hajas
6/3/2014 7:27:06 AMசட்டம் படித்தால் உச்சம் தொடலாம்!Hajas
5/11/2014 10:32:17 AMபிளஸ் 2 படித்து முடித்த மாணவர்களுக்கும், பெற்றோர்களுக்கும்!!Hajas
5/5/2014 5:27:56 AMமருத்துவ படிப்பு புரோக்கர்கள் - பெற்றோர்களே உஷார்!Hajas
5/3/2014 7:57:21 AMபொறியியல் மோகம்! 'இன்ஜினீயரிங் படிச்சிட்டா வேலைவாய்ப்பு?Hajas
2/28/2014 8:54:21 AMதாழ்வு மனப்பான்மையை போக்க சில வழிகள்...!Hajas
12/16/2013 1:07:43 AMCareers in banking, insuranceHajas
11/24/2013 2:45:50 AMஆருயிர் மைந்தனுக்கு அன்னையின் அழகிய வழிகாட்டுதல்!peer
6/8/2013எம்.பி.ஏ., - இனியும் இதுவோர் மந்திர சொல் அல்ல...Hajas
2/22/2012'மனப்பாடம்' செய்யாதீர்கள்...'மனப்படம் செய்யுங்கள்!Hajas
12/14/2011இன்டர்வியூவில் கேட்கப்படும் கேள்விகளின் வகைகள்ganik70
11/24/2011Law of the Garbage TruckHajas
5/30/2010திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள கல்லூரிகள் பட்டியல்Hajas
5/17/2010+2வுக்கு அப்புற‌ம் ---- வ‌ழிகாட்டிganik70
5/7/2010Scholarship for Poor Children who completed 10th stdmeerafairoz
3/17/2010IAS, IPS இலவசமாகப் படிக்கலாம்!ganik70
3/11/2010வாழ்க்கைப் பாடம்‏Hajas
3/1/2010PCC-Police Clearance Certificate பெறுவது எப்படிHajas
1/15/2010தமிழக அரசு ஆட்டோ கடன் திட்டம்Hajas
8/2/2009திருந்தினால் திரை விலகும்.....!Hajas
7/16/2009Career Path FinderHajas
10/13/2008Useful Net links for Engineersjasmin
4/5/2008LIFE IS A THEATERHajas
2/2/2008HR Interview QuestionsHajas
12/29/2007To Improve English Knowledge.Hajas
10/3/2007Keeping your work and life balanceHajas
9/29/2007List of Organisations offering Scholarships to studentsHajas
9/27/2007வழிகாட்டி: படித்துக் கொண்டே வேலை செய்யலாījasmin
9/1/200710 PRINCIPLESHajas
8/11/2007Put the glass downHajas
4/28/2007Want to become a Chartered Accountant?Hajas
4/4/2007The Optimist CreedHajas
4/2/2007ASKING THE RIGHT QUESTIONHajas
2/25/2007Treat us with respectpeer
2/6/2007Seven Ways to Stay Motivated at Workpeer
1/30/2007Planning Aheadpeer
12/23/2006Top 10 Super Job Interview TipsHajas
12/21/2006Saudi Arabia's Job Market Some FACTSHajas
12/15/2006Tell About Youself ?Hajas
9/22/2006Tips for Happy working.Hajas
6/7/2006The Top Ten Strategies of A Great InterviewHajas
5/27/200650 COMMON INTERVIEW QUESTIONS AND ANSWERSHajas
3/17/2006The manners of conversationpeer
10/3/2005Group Discussionkhalid
2/22/2005Why do talented employees leave companies?peer
11/22/2004Interview Preparationsbastinfdo
11/10/2004Plan your interview Research your new employerbastinfdo
11/1/2004Take Care of Yourselfpeer
10/13/2004Call of the seas - Careers in Merchant Navypeer
10/13/2004A career in creativity - Interior Designpeer
9/28/2004Guidelines for a Muslim Businessmanpeer
9/28/2004Guidelines for students and parents on selecting a career path:peer
9/20/2004Five Steps To Effective Delegationbastinfdo
9/4/2004The Businessmanpeer
8/9/2004Common Interview Questionspeer
The view points and opinion solely those of the author or source. nellaiEruvadi.com is not responsible for the posted contents..