Home >> Articles >> Article
  Login | Signup  

Articles from the members

Category
  General Knowledge   Career Counselling   Technology
  Power of Creator   Religious   Moral Story
  Medical   Kids   Sports
  Quran & Science   Politics   Poetry
  Funny / Jokes   Video   Golden Old Days - ம‌ல‌ரும் நினைவுக‌ள்
  Others   சுய தொழில்கள்
 
The Top Ten Strategies of A Great Interview
Posted By:Hajas On 6/7/2006

zantac

zantac fontanerosenmalaga.es


 
 
The Top Ten Strategies of A Great Interview
 
 

You've just received a call to interview with your dream company. Do you know how to prepare for the interview so that you'll feel confident, have a good experience and set yourself apart from others? Try following the steps below and you'll not only be well prepared, you'll present yourself as a true professional.

1. Research the company.

Do your homework, e.g. Go to the company's website and read about the employers vision, strategy, competitive advantages, products, finances, departments, etc. If the company doesn't have a web presence look them up at the library, call the Better Business Bureau or Chamber of Commerce, find out who they are, what products they sell, and something about their competitors.

2. Prepare your elevator speech.

This is your two-minute opportunity to enlighten the interviewer about your chief accomplishments. Please note, this is not the same as your responsibilities. Employers want to know what you did, not what you were charged with doing.

3. Prepare your talking points.

Craft a list of your 4 greatest strengths and the 4 things you're currently working on for professional growth. Be prepared to give examples of each.

4. Identify innovations / process improvements you made in your most recent employment.

Employers want to know how hiring you will make their organization better and contribute to the execution of their strategy. (Assuming you did your homework in step # 1 you can offer examples of innovations or revenue saving ideas that will be of interest to the potential employer.)

5. Dress for success.

The way you dress makes a statement about yourself. Regardless of the job that you're applying for, it's a good idea to wear a freshly laundered suit?even in a casual business environment.

6. Arrive 15 minutes early for your appointment.

Besides ensuring you aren't rushed, you can learn a lot by utilizing this strategy. Observe the company's employees as you sit in the lobby. Do they greet one another and say hello to you? Are they smiling and happy or frazzled and frustrated? Read more articles at : http://online-articles.org/careers-employment/site-map.php

7. Engage in a dialogue.

A conversation is a two-way exchange. Be curious and ask lots of questions to get a good understanding of how the company, department, and management operates. Ask about the job responsibilities and company culture, e.g. Employee recognition programs, opportunities for personal and professional development, current and future challenges of the position, etc.

8. Tell the truth.

When responding to the employer's questions, tell the truth! If you made a mistake, say it in a positive way, accept responsibility for it, what you learned, and how you have benefited from the experience.

9. Don't talk salary or benefits.

The goal is to get as many options going as possible so don't talk about compensation too early in the game, it can be a knockout factor. Sell the employer on all that you can do for them. If they're interested they'll make an offer and then you can start negotiating both issues.

10. 50 % of the responsibility for the right job match is yours.

Remember, you're interviewing the employer just as they are interviewing you.Read more articles at : http://online-articles.org/careers-employment/site-map.php

 

 
Career Counselling
Date Title Posted By
3/1/2018 11:07:40 PMமன முதிர்ச்சி என்றால் என்ன?peer
1/19/2018 8:24:53 AMஸ்ட்ரெஸ் தானா போயிடும்Hajas
10/31/2017 3:21:50 AMஒரு ஓட்டுநர், உதவிப் பேராசிரியராய் வளர்ந்தார்.Hajas
12/13/2016 1:43:24 AMதயக்கத்தை உடை......... தலைநிமிர்....... பகுதி 2Hajas
12/13/2016 1:20:52 AMதயக்கத்தை உடை………… தலைநிமிர்………………….. பகுதி1Hajas
6/20/2014 9:51:29 AMகேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கள்... வரமா... மாயவலையா?Hajas
6/9/2014 2:07:37 PMநீங்கள் எந்தத் தொழிலுக்கு ஏற்றவர்? கண்டுபிடிக்கும் சூட்சுமங்கள்!Hajas
6/3/2014 7:27:06 AMசட்டம் படித்தால் உச்சம் தொடலாம்!Hajas
5/11/2014 10:32:17 AMபிளஸ் 2 படித்து முடித்த மாணவர்களுக்கும், பெற்றோர்களுக்கும்!!Hajas
5/5/2014 5:27:56 AMமருத்துவ படிப்பு புரோக்கர்கள் - பெற்றோர்களே உஷார்!Hajas
5/3/2014 7:57:21 AMபொறியியல் மோகம்! 'இன்ஜினீயரிங் படிச்சிட்டா வேலைவாய்ப்பு?Hajas
2/28/2014 8:54:21 AMதாழ்வு மனப்பான்மையை போக்க சில வழிகள்...!Hajas
12/16/2013 1:07:43 AMCareers in banking, insuranceHajas
11/24/2013 2:45:50 AMஆருயிர் மைந்தனுக்கு அன்னையின் அழகிய வழிகாட்டுதல்!peer
6/8/2013எம்.பி.ஏ., - இனியும் இதுவோர் மந்திர சொல் அல்ல...Hajas
2/22/2012'மனப்பாடம்' செய்யாதீர்கள்...'மனப்படம் செய்யுங்கள்!Hajas
12/14/2011இன்டர்வியூவில் கேட்கப்படும் கேள்விகளின் வகைகள்ganik70
11/24/2011Law of the Garbage TruckHajas
5/30/2010திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள கல்லூரிகள் பட்டியல்Hajas
5/17/2010+2வுக்கு அப்புற‌ம் ---- வ‌ழிகாட்டிganik70
5/7/2010Scholarship for Poor Children who completed 10th stdmeerafairoz
3/17/2010IAS, IPS இலவசமாகப் படிக்கலாம்!ganik70
3/11/2010வாழ்க்கைப் பாடம்‏Hajas
3/1/2010PCC-Police Clearance Certificate பெறுவது எப்படிHajas
1/15/2010தமிழக அரசு ஆட்டோ கடன் திட்டம்Hajas
8/2/2009திருந்தினால் திரை விலகும்.....!Hajas
7/16/2009Career Path FinderHajas
10/13/2008Useful Net links for Engineersjasmin
4/5/2008LIFE IS A THEATERHajas
2/2/2008HR Interview QuestionsHajas
12/29/2007To Improve English Knowledge.Hajas
10/3/2007Keeping your work and life balanceHajas
9/29/2007List of Organisations offering Scholarships to studentsHajas
9/27/2007வழிகாட்டி: படித்துக் கொண்டே வேலை செய்யலாījasmin
9/1/200710 PRINCIPLESHajas
8/11/2007Put the glass downHajas
4/28/2007Want to become a Chartered Accountant?Hajas
4/4/2007The Optimist CreedHajas
4/2/2007ASKING THE RIGHT QUESTIONHajas
2/25/2007Treat us with respectpeer
2/6/2007Seven Ways to Stay Motivated at Workpeer
1/30/2007Planning Aheadpeer
12/23/2006Top 10 Super Job Interview TipsHajas
12/21/2006Saudi Arabia's Job Market Some FACTSHajas
12/15/2006Tell About Youself ?Hajas
9/22/2006Tips for Happy working.Hajas
5/27/200650 COMMON INTERVIEW QUESTIONS AND ANSWERSHajas
3/17/2006The manners of conversationpeer
10/3/2005Group Discussionkhalid
2/22/2005Why do talented employees leave companies?peer
11/22/2004Interview Preparationsbastinfdo
11/10/2004Plan your interview Research your new employerbastinfdo
11/1/2004Take Care of Yourselfpeer
10/13/2004Call of the seas - Careers in Merchant Navypeer
10/13/2004A career in creativity - Interior Designpeer
9/28/2004Guidelines for a Muslim Businessmanpeer
9/28/2004Guidelines for students and parents on selecting a career path:peer
9/20/2004Five Steps To Effective Delegationbastinfdo
9/4/2004The Businessmanpeer
8/9/2004Common Interview Questionspeer
3/16/2004Lessons in life; Azim Premji of Wipropeer
The view points and opinion solely those of the author or source. nellaiEruvadi.com is not responsible for the posted contents..