Home >> Articles >> Article
  Login | Signup  

Articles from the members

Category
  General Knowledge   Career Counselling   Technology
  Power of Creator   Religious   Moral Story
  Medical   Kids   Sports
  Quran & Science   Politics   Poetry
  Funny / Jokes   Video   Golden Old Days - ம‌ல‌ரும் நினைவுக‌ள்
  Others   சுய தொழில்கள்
 
Hardware Tips: Free Tools Help Keep Your Hardware Humming
Posted By:peer On 6/19/2006

Third-party utilities provide system information, diagnostics, stress testing, and more.
Kirk Steers
From the February 2006 issue of PC World magazine
 
It's always easier to keep your PC healthy than it is to return the system to a functioning state once it has failed. Fortunately, the many free and inexpensive diagnostic utilities designed for Windows PCs make it easy to check your hardware. Here are the tools that I recommend for keeping your computer in tip-top shape.

Take inventory: Before you can determine if your PC's components are working properly, you need to know what they are. The free, intuitive Belarc Advisor gives you a snapshot of your system's hardware without your having to open the case (see Figure 1).

Windows' Device Manager and System Information utilities list a lot of the details that Belarc Advisor does, but they make you dig for the info. To launch Device Manager in Windows XP or Windows 2000, right-click My Computer and choose Manage,Device Manager. In Windows 98 or Me, right-click My Computer and select Properties,Device Manager. To launch System Information in all versions of Windows, click Start,Run and type msinfo32. In Windows 2000 you may have to enter the entire path to the file: Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSInfo.

Say "ahhh": My favorite utilities for poking around my PC's innards are the $10 #1-TuffTest-Pro and its free counterpart, #1-TuffTest-Lite, both created by #1 PC Diagnostics; Click here to download either the trial version of Pro or the free release.

Both versions boot from a floppy disk or CD, so they operate independently of the operating system--an important feature of any good diagnostic app because Windows and other operating systems can mask some problems from diagnostic software and restrict the program's access to certain portions of RAM. The free #1-TuffTest-Lite performs a great overall hardware checkup, but it scans only 8MB of RAM and 540MB of hard-disk space. The full-system scan that the $10 version performs is well worth the price.

A stress test is a useful way to probe your PC for hardware weaknesses. Manufacturers use burn-in utilities such as Passmark's BurnInTest and Jouni Vuorio's CPU Stability Test to test new PCs' hardware, but they can reveal hardware weaknesses in any system.

Jog your memory: According to Thomas Thor, an analyst with memory manufacturer Crucial Technology, the company recommends testing RAM with two diagnostic programs: Microsoft's Windows Memory Diagnostic and Memtest86+, the successor to the venerable Memtest86. You can download Memtest86+ along with instructions for its use at www.memtest.org. Both programs run from a floppy disk or CD.

Check your pipes: If you send and receive presentations, video, or other large files, check your PC's download and upload rates. BroadbandReports.com provides an easy online speed test; read the site's FAQ before you run the test to ensure accurate results, and make certain to select the closest download server.

Take your PC's temperature: Monitoring your system's internal temperature can save your motherboard and CPU from frying. Though it's no longer supported, Motherboard Monitor remains one the best free tools for tracking your system's temperature. I also recommend Alfredo Milani Comparetti's SpeedFan, which watches your machine's temperature and fan data, and checks your hard drive's SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) statistics, which can provide timely notice about an imminent hard-drive failure.

Polish Your Image

If you're picky about your PC's display, use Entech's PowerStrip utility to tweak your graphics card (or the graphics integrated onto your system board) for the best display image possible. The program permits more than 500 types of adjustments, from gamma settings to clock speed. It works with a wide selection of graphics cards and integrated graphics, including models from ATI, Intel, Matrox, and nVidia. Programmable hot-keys let you change settings quickly--for example, you can brighten a dark hallway in your favorite game. PowerStrip is free to try and $30 to keep.

Send your tips and questions to kirk_steers@pcworld.com. We pay $50 for published items. Kirk Steers is a PC World contributing editor and the author of PC Upgrading and Troubleshooting Quicksteps from McGraw Hill/Osborne Press.

For more hardware tips: http://www.pcworld.com/31511

 
Technology
Date Title Posted By
7/15/2017 12:21:13 PMஹைப்பர் லூப் என்றால் என்னHajas
6/10/2014 3:57:55 AMமழைநீர் சேகரிப்புHajas
9/10/2013 9:39:19 AMலேப்டாப் வாங்கும்போது கவனிக்க வேண்டியவை ...ganik70
1/14/2013Chennai Bus/Bus Route : சென்னையின் பஸ்ரூட் எளிதில் அறிந்துகொள்ளganik70
1/14/2013Train - டிரைன் செல்லும் பாதையை உடனுக்குடன்அறிந்துகொள்ளganik70
10/2/201210 Hot IT skills for 2013ganik70
5/3/20121 ரூபாயில் இந்தியாவிற்கு பேச – GOOGLE VOICEganik70
1/9/2010குழந்தைகளுக்கான இணைய தளங்கள்!ganik70
8/22/2009உங்கள் எல்லா மின்னஞ்சல் பயன்பாட்டையும் ஜீமைலுக்கு மாற்ற சுலபமான வழிganik70
8/5/2009செல்போனில் இ-மெயில் தகவலைப்பெற...ganik70
6/11/2009அறிமுகமாகிவிட்டது Google Squared - புதிய தேடுபொறிjasmin
5/25/2009Yahoo 'Web Beacons' Spy On And Track Yahoo Usersjasmin
5/14/2009'Smiley' face symbol 'privatised'jasmin
3/31/2009Wi-Fi தொழில்நுட்பம் ஏற்படுத்தியுள்ள அச்சுறுத்தல்கள்!Hajas
3/26/2009செல்போன் கணிதம்ganik70
3/25/2009Internet Browsing - without ComputersHajas
3/19/2009இணைய அரட்டை அடிக்க Digsby - (பலவும் ஒன்றில்)ganik70
3/16/2009ரிலையன்ஸ் Net Connect Broadband +ganik70
3/10/2009தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையில் புதியபுரட்சி செய்யப்போகும் "3G" செல்போன் சேவை... !!!ganik70
3/8/2009பழுதடைந்த CD / DVD களை இயக்க, DVD படத்தை வெட்டியெடுக்கganik70
11/15/2008What Chandrayaan-1 aims to accomplishHajas
8/19/200812 early warning signs of IT failureHajas
6/15/2008Tamil Web Keyboardjasmin
4/2/2008Intel rolls out Atom chips at Shanghai tech forumHajas
4/1/2008What's keeping us from Mars? Space rays, say expertsHajas
3/5/2008Hack into a Windows PC - no password neededHajas
11/13/2007India hosts world's fourth fastest supercomputerHajas
10/24/2007Microsoft windows invades carsHajas
9/22/2007'Science mystified by the universe'Hajas
8/8/2007The car that won't start if you're drunkHajas
8/5/2007The time to refresh your memory is not far away!Hajas
2/10/2007How to Avoid Hoax Messages?jasmin
1/31/2007Three Back-to-Back Spacewalks Coming Up on StationHajas
12/18/2006Protect your password in cyber cafe and on public computers:Hajas
12/6/2006Spam Doubles, Finding New Ways to Deliver ItselfHajas
12/6/2006General Guidelines for Internet Usersjasmin
6/27/2006Trim Your Windows Startuppeer
6/27/2006Clean Up What a Messy Uninstall Leaves Behindpeer
6/27/2006300GB storage disc (HVD)peer
6/26/2006Killer Photo Accessoriespeer
6/19/2006Internet Tips: Bolster Your Defenses Against Net Threatspeer
5/21/2006How Revolvers WorkMohamedris
4/24/2006How Google Grows...and Grows...and Growspeer
9/12/2005Mobile Phones Tips and tricks.Mohamedris
9/10/2005Useful Shortcut:jasmin
8/6/2005COMPUTER TIPSjasmin
8/6/2005How Computer Viruses work?jasmin
8/2/2005How To Build Better Passwordsjasmin
8/2/2005What are viruses, worms, and Trojans?jasmin
8/2/2005Scanning of Imagesjasmin
6/26/2005Useful Shortcuts for Windowsjasmin
5/21/2005Now, a browser that can talk to youjasmin
5/2/2005How Cell Phones WorkMohamedris
6/26/2004Tipu Sultan's contribution to Rocket Technologypeer
4/4/2004தமிழினக் காவலர் பில் கேட்ஸ் - Sujathapeer
4/4/2004யுனிகோடும் தமிழ் இணையமும் - உமர்peer
The view points and opinion solely those of the author or source. nellaiEruvadi.com is not responsible for the posted contents..