Home >> Articles >> Article
  Login | Signup  

Articles from the members

Category
  General Knowledge   Career Counselling   Technology
  Power of Creator   Religious   Moral Story
  Medical   Kids   Sports
  Quran & Science   Politics   Poetry
  Funny / Jokes   Video   Golden Old Days - ம‌ல‌ரும் நினைவுக‌ள்
  Others   சுய தொழில்கள்
 
Santa and Banta.....
Posted By:zulfa On 3/29/2007

                            Santa and Banta.....

 

 

 • Santa:I have swallowed a key.

      Doctor:When?

      Santa:3 months back.

      Doctor:What were u doing till now.

      Santa:I was using Duplicate Key ,now I lost it too.

 

 • Santa asks Banta: why manmohan singh goes walk in the Evening.

      Banta:simple bcoz he is a PM not an AM.

 

 • A lady calls Santa For Repairing door bell,

      Santa doesnt turns up for 4 dayz

      Lady calls again Santa replies :I m coming daily since 4 days, I ring the   bell but                       

      no one comes out.

 

 • Two Days of power cut in Delhi has made life miserable. Most affected was Delhis Metro station where families of Santa and Banta were stuck for 48 hrs on Escalators.

 

 • A new teacher was trying to make use of her psychology courses. She started her class by saying, 'Everyone who thinks you're stupid, stand up!'
  After a few seconds, little Santa Singh stood up.
  The teacher said, 'Do you think you're stupid, Santa?'
  'No, ma'am, but I hate to see you standing there all by yourself!'

 

 • Sardarji enters kitchen. Opens sugar box, sees, closes. Wife observes.
  Again he comes, opens sugar box and closes. Wife asks, 'What are you doing?'
  Saradarji replies, 'Doctor told me to check sugar level regularly.'.

 

 • One Sardar was enjoying Sun on a Beach in America. A lady came and asked him, 'Are you relaxing'
  Sardar answered ' No I am Banta Singh!'
  Another guy came and asked the same Question.
  Sardar answered ' No No Me Banta Singh!'
  Third one came and asked the same question Sardar was totally annoyed and decided to shift his place.
  While walking he saw another Sardar enjoying the Beach He went and asked him ' Are you Relak Singh?'
  The other Sardar was much educated and answered 'Yes I am relaxing.'
  The Sardar slapped him on his face and said 'Salay, Sab tere ko wahah dhoond rahe hai aur tu yahaan aaram kar raha hai?'(Fool, everyone are searching for u there and u r relaxing here)

 

 

 • Judge to Santa Singh: Aren't you ashamed, coming here for the third time?
  Santa Singh: Well, you come every day!

 

 

 • One day sardarji was sitting in his office on the thirteenth floor of a building when a man came running in to his office and shouted 'Santa singh your daughter Preeto just died in an accident!'
  Sardarji was in panic. Not knowing what to do he jumped from his office window!
  While falling down, when he was near the tenth floor he remembered he didn't have a daughter named preeto!
  When he was near the fifth floor he remembered he was not married!
  When he was about to hit the ground he remembered he was not Santa Singh.

 

 • Jasmeet Kaur caught her husband Santa Singh searching high and low all around his living room.
  Jasmeet: 'What are you searching for?'
  Santa: 'Hidden cameras!'
  Jasmeet: 'And what makes you think that there are hidden cameras here?'
  Santa: 'That guy on TV knows exactly what I am doing. Why every few minutes he keeps saying 'You are watching ZTV! How does he know that?'

 

 

 • Santa Singh, who has a bad memory, goes for a job interview in an office. The interviewer starts with the basics. 'So, can you tell us your age, please?'
  Santa counts carefully on his fingers for half a minute before replying. 'Um ... 28.'
  The interviewer tries another straightforward one to break the ice. 'And can you tell us your height, please?'
  The man stands up and produces a measuring tape from his handbag. He then traps one end under his foot and extends the tape to the top of his head. He checks the measurement and announces, 'Five foot four!'
  This isn't looking good so the interviewer goes for the real basics; something the he won't have to count, measure, or lookup. 'Just to confirm for our records, your name please?'
  Santa Singh bobs his head from side to side for about fifteen seconds, mouthing something silently to himself, before replying, 'Santa Singh!'
  The interviewer is completely baffled at this stage, so he asks, 'What were you doing when I asked you your name?'
  'Oh, that!' replies Santa,' I was just running through that song, 'Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear...''

 

 • Santa Singh is so stupid that while going to work he missed Bus No. 44, so he took Bus No. 22 twice!

 

 

 • Santa Singh is walking down a creek. While he's looking around he notices Banta Singh walking along the other side of the creek.
  He yells to Banta Singh. 'Hey, how do I get to the other side?'
  Banta replies, 'You are on the other side!'Funny / Jokes
Date Title Posted By
9/21/2013 4:57:01 AMஅந்த வாத்தியை எனன பண்ண?peer
2/25/2013ஒரு நல்ல வெட்னரி டாக்டர்கிட்டே (மிருக டாக்டர்) போய் உடம்மைபைக் காட்டுங்க!peer
1/31/2013நாட்டின் No.1 முட்டாள் யார்?peer
10/23/2012குட்டிக்கதை: நாட்டு வைத்தியரும் அதிசய டாக்டரும்peer
3/12/2012மின்சார கனவுjasmin
11/9/2011நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பாதுகாப்பான அணுமின்சார உற்பத்தி மிகவும் அவசியம் : அப்துல் கலாம்ganik70
3/28/2010எகிப்தியனுடன் ஒரு நேர்முகப் பேட்டி:கலக்கல் காமெடிகள் சிரிக்கலாம் வாங்க ..,ganik70
11/29/2009Husband - Wife Jokesjasmin
11/16/2009பில்கேட்ஸ் தமிழனாக பிறந்திருந்தால்sohailmamooty
6/15/2009One Liner Funny Stuffjasmin
6/4/2009Nakkal SMS Jokesnowfal
5/27/2009சில சோக்குகள்....ஹி ஹி ஹி ...jasmin
5/25/2009சிரிப்புக்கு சிலjasmin
4/11/2009Rajnikanth factsjasmin
4/11/2009Teacher jokesjasmin
4/11/2009English is a crazy language.jasmin
1/16/2009ஒபாமா VS புக்ஷ்sohailmamooty
1/10/2009ஸ்பெஷல் ஸ்டோரிsohailmamooty
11/24/2008Please Try Again Laterjasmin
11/12/2008ரிக்கி பாண்டிங் பிரெட் லீயைப் பார்த்துப் பாடிய சோகப்பாடல் !jasmin
10/29/2008Medicine is so advanced!!!jasmin
10/13/2008UDURAWANA in ARABIAjasmin
6/18/2008World wide survey about food shortagepeer
11/28/2007Elderly woesHajas
11/27/2007Grandma in CourtHajas
9/8/2007Headlines 1st January 2020Hajas
9/1/2007MaidHajas
7/25/2007One liner JokesHajas
7/18/2007How any company's policies get establishedHajas
5/14/2007Modern Panchtantra Story [ IT HUMOR ]Hajas
4/26/2007Appraisal Vs Resignation...peer
4/16/2007The case was dismissedHajas
4/9/2007God is in joking moodHajas
3/29/2007Fun....zulfa
3/28/2007நவ்ரச நாயகன் திராவிட் ' பராசக்தி ' பாணியில் &jasmin
3/19/2007Thrilling ................but funny...zulfa
3/18/2007How To Catch A Lion-Different Methodszulfa
3/18/2007Kadi..........zulfa
3/18/2007Banta Singhzulfa
3/18/2007This Is Why Students Fail In Examszulfa
3/18/2007Golden TelephoneHajas
3/14/2007silly tech support callsHajas
1/22/2007A Policeman Testifies in CourtHajas
1/21/2007Two Ladies Talking in HeavenHajas
1/17/2007Men n WomenHajas
1/14/2007MEN ARE BETTER FRIENDSHajas
12/13/2006Funny Maths!jasmin
12/13/2006To all Sardars!!!jasmin
12/13/2006To all non Sardarsjasmin
12/2/2006Some Unkonwn Funny LawsHajas
11/27/2006Jokes only for MaleHajas
11/20/2006The Married CoupleHajas
11/14/2006Special News BulletinHajas
11/13/2006HANDBOOK FOR DRIVING IN DUBAIHajas
10/31/2006All About Womenpeer
10/28/2006Sardarji!!!jasmin
10/28/2006ALL ABOUT WOMENjasmin
10/5/2006Happy MenHajas
9/25/2006Sardar jokesMohamedris
8/8/2006India to DubaiHajas
7/9/2006The Truest Definition of Globalization.peer
7/1/2006The Husband Storepeer
6/28/2006Can you read this?peer
6/26/2006L I F E E x p l a i n e d peer
6/6/2006Sardar Detectivepeer
6/6/200620 Golden rules for any officepeer
5/27/2006Idiot Servicepeer
5/27/2006Baboo and his Sonpeer
4/28/2006Cartoons from aljazeera.Mohamedris
4/22/2006Time for some male bashing..... (So true)...peer
3/22/2006Sardarni Mom'z letterpeer
3/22/2006Sardarji Jokes 1peer
3/22/2006Sardarji Jokes 1peer
3/19/2006collection of leave letterspeer
3/15/2006மறுபடியும் கடிsisulthan
3/11/2006Punjab Airlinespeer
3/8/2006அப்பாடி, அம்மாடி, கடியோ கடிsisulthan
2/8/2006Sinthanai Sirpi (Read in Tamil)peer
2/4/2006How to put the right person in the right chair?peer
12/4/2005Letter help desk:Hajas
9/3/2005When Niel Armstrong Went to Moonpeer
8/13/2005Indian Brainjasmin
8/6/2005Funny...jasmin
8/6/2005Life isn't fair to men...jasmin
8/6/2005How a BOY and a GIRL withdraws cash from ATMpeer
8/2/2005The New Traineejasmin
8/2/2005Marriage Jokesjasmin
8/2/2005Tit Tatjasmin
8/2/2005SMSjasmin
8/2/2005Who is it?jasmin
7/12/2005Sardarji Jokesjasmin
7/3/2005Modern Computer Programming Languagespeer
6/27/2005Doctor Jokesameermamba
6/28/2005Crawling back homeameermamba
6/27/2005Car Mechanicameermamba
6/27/2005severe coldameermamba
6/27/2005Painameermamba
6/26/2005Poor manameermamba
6/26/2005A Blonde Goes On Who Wants To Be A Millionaireameermamba
6/20/2005Keyboard errorameermamba
6/20/2005Barberameermamba
6/20/2005Husband drivingameermamba
6/20/2005Driving licenceameermamba
6/20/2005Anniversaryameermamba
6/8/2005Hidden THINGjasmin
5/21/2005Why Science fails to explain Godahamedwing
5/21/2005The Perfect Husbandjasmin
5/21/2005Cook "Kadis"jasmin
5/21/2005Must Read for "Married" and should read for "Bachelors"jasmin
5/6/2005Please do not accept such Applicationsahamedwing
5/6/2005Some of the facts we usually face at work placeahamedwing
4/5/2005Problem to thinkpeer
4/5/2005Special Quotespeer
3/20/2005Ramayan IT (Ver 2.0)peer
3/19/2005Management MAntrasahamedwing
3/19/2005Ten commandments of sucessahamedwing
2/13/2005Thinking.... The IT Projects..peer
2/7/2005Management Lessonspeer
12/20/2004INDIAN POLICEjasmin
10/31/2004The drunkard (Kudikaaran)peer
10/20/2004Difference between Friends of ...men & womenpeer
10/10/2004What if Microsoft manufactured cars?peer
9/22/2004Hikoo Jokesjasmin
8/9/2004Law is.....jasmin
8/9/2004Poor Spielberg!!jasmin
8/5/2004Going for simple solution...jasmin
8/5/2004Only one Question.....jasmin
8/5/2004Which Tyre?????jasmin
8/5/2004Kids in school think quickjasmin
8/5/2004Bush & Ricejasmin
8/5/2004Scrabbles......jasmin
7/25/2004Just Joking??????jasmin
7/18/2004Jokes....jasmin
7/18/2004Teachers Jokesjasmin
7/18/2004Jokesjasmin
7/18/2004Salary Increase!jasmin
7/18/2004Smart Answers!!!jasmin
7/13/2004"and he died"jasmin
7/11/2004Sardarji Jokes......peer
7/11/2004Laloo Jokespeer
7/8/2004Newton commits Suicide.mpmohamed76
4/13/2004Curiosity killed Bobpeer
The view points and opinion solely those of the author or source. nellaiEruvadi.com is not responsible for the posted contents..