Home >> Articles >> Article
  Login | Signup  

Articles from the members

Category
  General Knowledge   தமிழ் மொழி   Career Counselling
  Technology   Power of Creator   Religious
  Moral Story   Medical   Kids
  Sports   Quran & Science   Politics
  Poetry   Funny / Jokes   Video
  Golden Old Days - ம‌ல‌ரும் நினைவுக‌ள்   Others   சுய தொழில்கள்
  Stars of Eruvadi
 
May I never get too busy in my own Affairs
Posted By:jasmin On 6/9/2008

May I never get too busy in my own Affairs

*It was a bitter, cold evening. The old man's beard was glazed by winter's
frost while he waited for a ride across the river. The wait seemed endless.
His body became numb and stiff from the frigid north wind. He heard the
faint, steady rhythm of approaching hooves galloping along the frozen path.*

**

*Anxiously, he watched as several horsemen rounded the bend. He let the
first one pass by without an effort to get his attention. Then another
passed by... and another. Finally, the last rider neared the spot where the
old man sat like a snow statue.*

**

*As this one drew near, the old man caught the rider's eye and said, "Sir,
would you mind giving an old man a ride to the other side? There doesn't
appear to be a passageway by foot."*

**

*Reining his horse, the rider replied, "Sure thing. Hop aboard."*

**

*Seeing the old man was unable to lift his half-frozen body from the ground,
the horseman dismounted and helped the old man onto the horse. The horseman
took the old man not just across the river, but to his destination, which
was just a few miles away.*

**

*As they neared the tiny but cozy cottage, the horseman's curiosity caused
him to inquire, "Sir, I notice that you let several other riders pass by
without making an effort to secure a ride. Then I came up and you
immediately asked me for a ride. I'm curious why, on such a bitter winter
night; you would wait and ask the last rider. What if I had refused and left
you there?"*

**

*The old man lowered himself slowly down from the horse, looked the rider
straight in the eyes, and replied, "I've been around here for some time. I
reckon I know people pretty good."*

**

*The old-timer continued, "I looked into the eyes of the other riders and
immediately saw there was no concern for my situation. It would have been
useless even to ask them for a ride. *

**

*But when I looked into your eyes, kindness and compassion were evident. I
knew, then and there, that your gentle spirit would welcome the opportunity
to give me assistance in my time of need."*

*Those heartwarming comments touched the horseman deeply.*


Our beloved Prophet (pbuh) said: ‘There are one hundred (parts of the) Mercy of Allah and He has sent down out of this (hundred), only one part of Mercy upon all the Jinn, and human beings, and the creatures…. and it is because of this (one part of the Mercy of the Lord) that they love one another, show kindness to one another and even the beast treats its young one with affection! ….and Allah has reserved ninety-nine parts of Mercy with which He would treat His servants on the Day of Resurrection. (Sahih Muslim Hadith 6631     Narrated by Abu Hurayrah)
Moral Story
Date Title Posted By
2-2-2020பெற்றவர்களை புறக்கணிக்காதீர்கள்.peer
2-1-2020கல்யாணம் நின்று விடுமானால் .. உயிர் வாழ்வது கேள்விக்குறியாகிவிடும்... சோகம் தீருமா?peer
24-10-2018மனதைத் தொட்ட பதிவு...!peer
28-4-2017காக்கா முட்டைpeer
13-2-2017சொல்பவன் யார் - கவிஞர் கண்ணதாசன்peer
28-12-20166 ஆழகான குட்டி உண்மை சம்பவங்கள் .படிக்கும் போது பாருங்கள் . உங்களை கூட உணர்ச்சி வச பட வைக்கும்peer
25-9-2016விமர்சனம் எவ்வாறு செய்வது?peer
25-9-2016உண்மையான மகிழ்ச்சி எது?peer
31-8-2016செருப்புத் தொழிலாளியின் ஹஜ் பயணம்peer
19-8-2016என்னருமை மகனே! உன் தாய் அழைக்கிறேன்.peer
24-6-2016வாப்பா!peer
31-10-2015தொழுகையும் குழந்தைகளும்...........peer
24-10-2015அய் - சிறுகதை போட்டியில் 2 வது இடம் பெற்ற சிறுகதைpeer
8-10-2015ஏடுகளை சுமக்கும் கழுதை - சிறுகதை போட்டியில் 3 ஆம் இடத்தை பிடித்த கதைjasmin
30-5-2015செல்வந்தர் மகனுக்கு கூறிய மரண சாசனம். (சிறுகதை)peer
2-7-2014கைகள் சொன்ன கதைHajas
5-12-2013செல்வந்தரின் மரணம்.Hajas
26-2-2013டேய்.. ஓரமா கையபிடிச்சுட்டு கூட வரணும்டா..peer
20-11-2012இப்படியும் செய்யலாம் / உதவலாம்peer
23-10-2012கற்றுக் கொண்ட பாடம்peer
25-2-2010Heart of Gratitude!!!jowfar
9-2-2009A Nice Lesson..!zulfa
19-1-2009யார் இந்த யூதர்கள்? - ஒரு வரலாறுsohailmamooty
19-1-2009இஸ்ரேல் : பயங்கரவாதிகள் உருவாக்கிய தேசம்sohailmamooty
16-11-2008Love and Timezulfa
16-11-2008Wait For The Brickzulfa
27-7-2008பொறாமை தீ(யது) அணைப்போம்peer
9-6-2008How poor are we?jasmin
20-4-2008A QUIZ EVERYONE MUST TAKEHajas
29-3-2008The Power of positive ThinkingHajas
15-2-2008Loving an Imperfect PersonHajas
2-2-2008I can sleep when the wind blowsHajas
30-12-2007Management StoriesHajas
12-12-2007Sand and Stone....Hajas
12-12-2007ONE PARAGRAPH THAT EXPLAINS LIFE!Hajas
10-11-2007Microsoft & TomatoesHajas
23-8-2007Child PlayHajas
9-7-2007Two Angels !Hajas
7-7-2007LOVE & LIFEHajas
5-5-2007fresh fish.Hajas
30-4-2007Think simple,Live simple..Hajas
4-4-2007Pause and ponderHajas
22-3-2007Congregational Prayerzulfa
22-3-2007Lesson From A Childzulfa
22-3-2007God Existszulfa
22-3-2007The True Wealth.zulfa
22-3-2007THE TWO WOLVESzulfa
22-3-2007Become a lakezulfa
20-3-2007What Is A Family???zulfa
20-3-2007Story Of Determinationzulfa
20-3-2007THE BLIND BOY........zulfa
19-3-2007Ones Who Carezulfa
18-3-2007Be Positivezulfa
12-3-2007Three Old MenHajas
22-1-2007SAND & STONEHajas
16-11-2006The Perfect HeartHajas
4-11-2006Management LessonHajas
15-10-2006A candle loses nothing by lighting another candleHajas
1-10-2006THE TIMEHajas
23-8-2006Mountain StoryHajas
19-8-2006Chain SmokerHajas
27-7-2006Wrong No FreindHajas
27-7-2006Sharpen Your SkillHajas
10-6-2006Whom to be blamedHajas
30-5-2006True PromiseHajas
30-5-2006The 99 ClubHajas
7-5-2006A great lesson of life from one of the smallest creaturespeer
15-3-2006அவன் - ஆசிப் மீரான்sisulthan
13-12-2005Train, Track and Children - DECISION MAKINGHajas
1-12-2005My Mom only had one eyeHajas
15-11-2005Hold and Carry On (Story of a Tea Cup)peer
29-9-2005THE SMART DONKEYHajas
29-8-2005Life with cup and waterpeer
4-7-2005The Value of Parentspeer
16-6-2005A wise Kingjasmin
8-6-2005Lion, a Python and a Mousejasmin
24-5-2005Good Thoughtspeer
5-4-2005The source for Solutionpeer
4-4-20053 QuestionsHajas
30-3-2005That's Motherpeer
13-2-2005God won't askpeer
6-2-2005Secret to Successjasmin
6-2-2005The Proud Red Rosejasmin
26-10-2004The Mayonnaise Jar and Coffee: I have no time?peer
27-9-2004Acknowledgement (to God)peer
22-9-2004"I have no time"jasmin
8-9-2004Be Patient - a true story which happened in the Statespeer
7-9-2004Which one will you choose? - an insight into DECISION MAKINGpeer
17-8-2004தாயா, தாரமா?peer
17-8-2004அரசரும் அண்டைவீட்டாரும்peer
17-8-2004மாமன்னர் மனிதநேயம்peer
9-8-2004HOW A SON/DAUGHTER THINKS OF HIS/HER DADDY AT DIFFERENT AGESjasmin
26-7-2004How poor are we?peer
26-7-2004What difference does it really make?peer
25-7-2004Poison Your Mother-in-Law ...jasmin
25-7-2004Young Man & Scholarjasmin
10-6-2004Is there God ???Hajas
5-4-2004Judging by Appearancepeer
5-4-2004The Boy and the Apple Treepeer
2-4-2004மகபூப் பாய் - ஆsisulthan
17-3-2004The baby camelpeer
The view points and opinion solely those of the author or source. nellaiEruvadi.com is not responsible for the posted contents..