Home >> Articles >> Article
  Login | Signup  

Articles from the members

Category
  General Knowledge   Career Counselling   Technology
  Power of Creator   Religious   Moral Story
  Medical   Kids   Sports
  Quran & Science   Politics   Poetry
  Funny / Jokes   Video   Golden Old Days - ம‌ல‌ரும் நினைவுக‌ள்
  Others   சுய தொழில்கள்
 
Suicide by Smoking
Posted By:jasmin On 6/29/2008

Suicide by Smoking

Most Muslims are aware of and try to avoid the major sins in Islam - murder, suicide, adultery, alcohol, gambling, usury, etc.  Muslims are forbidden to harm themselves or others.  Yet millions of Muslims all over the world are doing just that - harming, even killing themselves and their families. Islamic scholars have historically had mixed views on the subject, and the actions of these Muslims have not been unanimously forbidden or even discouraged.

The danger is tobacco use - cigarette and cigar smoking, chew, etc. The mixed views on the subject came about because cigarettes are a more recent invention and did not exist at the time of the revelation of the Quraan in the 7th century A.D. Therefore, one cannot find a verse of Quraan or words of the Prophet Muhammad (peace be upon him) saying clearly that "Cigarette smoking is forbidden."  However, there are many instances where the Quraan gives us general guidelines, and calls upon us to use our reason and intelligence, and seek guidance from Allah about what is right and wrong. In the Quraan, Allah says, ....he [the Prophet] commands them what is just, and forbids them what is evil; he allows them as lawful what is good, and prohibits them from what is bad..." (Surah al-Ar'af 7:157).  So what are the evils of tobacco use, for your health and for your deen (religion)?

1. Danger to your health

Allah says,"...make not your own hands contribute to your destruction..."(Surah al-Baqarah 2:195, );"...nor kill yourselves..." (Surah al-Nisaa 4:29).  It is universally understood that cigarette smoking causes a number of health problems that often ultimately result in death. Men who smoke contract lung cancer at 22 times the rate of non-smokers.  Smokers are also highly at risk for heart disease, emphysema, oral cancer, stroke, etc.  There are hundreds of poisonous and toxic ingredients in the cigarette itself that the smoker inhales straight into the lungs.  In an authentic Hadith, the Prophet Muhammad (peace be upon him) said that "Whomsoever drinks poison, thereby killing himself, will sip this poison forever and ever in the fire of Jahannum (Hell)."  Over 3 million people worldwide die from smoking-related causes each year.

2. Danger to your family's health

In the Quraan, Allah says: "Those who annoy believing men and women undeservedly bear on themselves a glaring sin" (Surat al-Ahzaab 33:58).  And the Prophet (peace be upon him) said that "there should be neither harming, nor reciprocating harm.?/I>  In another Hadith, the Prophet (peace be upon him) said: "Anyone who believes in Allah and the Last Day should not hurt his neighbor."   Those around the smoker inhale what is known as "second-hand smoke" - the unfiltered, poisonous waste that goes in the air around the smoker.  There are over 4,000 chemicals in cigarette smoke, over 40 of which are known to cause cancer.  Second-hand smoke causes or aggravates asthma, bronchitis, and other respiratory problems, especially in children.

3. Addictive

The addiction to tobacco is a physical response that often interferes with one's life and worship. For example, most Muslims are aware that it is forbidden to smoke during the fasting days of Ramadan.  Many of these addicted smokers spend their fasting days sleeping, cranky, and short-tempered, just counting the hours until they can have their fix.  There have been times when the most severely addicted will wait outside the masjed door for the adhan, and break their fast by lighting up, before taking even food or water.

4. Noxious Smell

Muslims are advised to refrain from eating raw onions and garlic - simply as a courtesy to those around them.  Nobody likes the smell.  The same goes even more so for the reek of cigarettes, which permeates everything around the smoker - hair, clothing, home, car, etc.  The Prophet (peace be upon him) said:  whoever has eaten from such greens as garlic, onions or leek should keep away from our Masjid.? Many smokers try to hide the smell by using breath mints or perfume.  This does not get rid of the smell, it only masks it.  Often the combination of smells is even more nauseating.

5. Waste of Money

Allah says, "...But spend not wastefully (your wealth) in the manner of a spendthrift. Verily spendthrifts are brothers of the devils...?{Surah al-Israa?17:26-27} And in an authentic Hadith the Prophet (peace be upon him) said that: "Allah hates for you three things: gossiping, begging, and wasting money." In the U.S. and other countries, cigarettes are taxed heavily in order to discourage this habit and reimburse the government for the overwhelming health care costs to care for those afflicted with diseases caused by smoking.  Smokers often spend thousands of dollars a year that literally just go up in smoke. 

Recent Opinions of Scholars

In more recent times, as these dangers of tobacco use have come to be proven beyond any doubt, scholars have become more unanimous in pronouncing tobacco use clearly Haraam (forbidden) to believers. They now use the strongest terms to condemn this habit.

How to Quit?

As mentioned, one of the dangers of tobacco is that it is so addicting.   It causes a physical response in your body when you try to give it up.   Therefore, quitting is often difficult.  However, with the help of Allah and the personal commitment to improve yourself for the sake of Allah, and for your own health, it is possible.  It is first recommended to make the firm intention, from deep in your heart, to give up this evil habit.  Trust in Allah's words: "...When you have taken a decision, put your trust in Allah.  For Allah loves those who put their trust in Him.  If Allah help you, none can overcome you; if He forsakes you, who is - after that - that can help you?  In Allah, then, let believers put their trust" (Surah Al-'lmran 3:159-160).

Secondly, one must avoid situations where you are used to smoking, and people who do so around you.  For example, if you have certain friends who gather together and they all constantly smoke - make a choice (Allah gave you free will to choose!) to stay away from that environment for the time being.  At a vulnerable stage, it is too easy to get sucked back in by having "just one."  Remember, tobacco causes a physical addiction and you must stay away completely.  Drink a lot of water and keep yourself busy in other endeavors.  Go to the masjed.  Play sports.  And remember the words of Allah:  "And those who strive hard in Our Cause, We will certainly guide them to Our Paths, for verily Allah is with those who do right?(Surah al-Ankabut 29:69).

For more information about the proven dangers of smoking, and advice on how to quit, visit About.com's Smoking Cessation website.

Living With a Smoker

If you live with or are friends with smokers, first of all encourage them to quit, for the sake of Allah, their deen, and their health.  If they refuse (and ultimately we will face Allah alone), you have the right to protect your own health and the health of your children.  Do not allow it in the house.  Do not allow it in enclosed quarters with your family.  Even if the smoker is a parent, we are not to obey our parents in things, which are forbidden by Allah.
Medical
Date Title Posted By
10/8/2017 1:47:16 AMகாய்சல் என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம்Hajas
9/23/2017 12:16:23 PMதினமும் இத ஒரு டம்ளர் குடிச்சா, கண்ணாடி போட வேண்டிய அவசியமே இருக்காது :peer
8/27/2017 10:10:52 AMகண் குறைபாடுகள், கண்ணாடி அணிவதிலிருந்து விடுதலை – அமைதியாய் ஒரு புரட்சிpeer
7/22/2017 9:03:12 AMநம் பாரம்பரிய சத்தான சத்து மாவு.Hajas
5/14/2017 1:26:51 PMதொப்பை வயிறு ..சப்பை மூளை ...குப்பை உணவு...peer
2/21/2017 8:48:40 AMஉடல் மொழியை புரிந்துக்கொள்ளுங்கள்!Hajas
2/16/2017 8:59:43 AMவெறும் வயிற்றில் என்ன சாப்பிடலாம்? 🤗🏃🏻🏃‍♀ *Hajas
9/25/2016 3:02:22 PM50 அற்புத மருத்துவ குறிப்புகள்peer
5/24/2015 2:03:27 PMஉடலில் ஏற்படும் சூட்டை வெறும் 2 நிமிடத்தில் போக்கும் ரகசிய மற்றும் சக்தி வாய்ந்த எளிய வழிpeer
10/7/2014 3:11:48 AMஉடலில் உற்சாகம் பெருக - ஹீமோகுளோபினை அதிகரிப்பதற்கு எளிய வழிHajas
9/2/2014 3:48:13 PMபுற்று நோயை முற்றிலும் அழிக்க , வராமல் தடுக்க ஒரு சிறந்த கை மருந்து !jahirs
9/2/2014 3:42:18 PMஇருதய இரத்தக் குழாய் அடைப்புகளை திறக்கjahirs
9/2/2014 3:05:37 PMநண்பர்கள் கவனத்திற்கு-கிட்னி ஃபெயிலியர், புற்றுநோய்jahirs
3/29/2013ப‌சிக்கு உண்ணாத‌வ‌ன் துரோகி, ப‌சிக்க‌ ப‌சிக்க‌ உண்ணாத‌வன் நோயாளிstmohideen
3/15/2013முதல் உதவி செய்வது எப்படி?Hajas
7/7/2012இரத்தம் - சில தகவல்கள்jasmin
3/22/2012வாய்ப்புண்ணுக்கு மருந்தாகும் வாழைப்பூ சூப்!Hajas
2/21/2012செவி வழி தொடு சிகிச்சை: மருந்து இல்லாமல் நோயைக் குணப்படுத்தும் வழி.Hajas
12/23/2011இளமையை தக்க வைக்கும் எளிய உணவுகள்!Hajas
9/11/2009Influenza A(H1N1) - AWARENESSsaeed_1985
6/17/2009What is Coma?jasmin
6/4/2009Health Fitness Tipsnowfal
2/22/2009Avoid Sicknessstmohideen
10/27/2008Men have biological clock too, claim researchersHajas
10/15/2008Dates - the wonder-fruit -jasmin
9/15/2008New breast cancer vaccine helps body fight tumorsHajas
6/29/2008What your fraternal twins look like this weekjasmin
6/29/2008Fetal Development Week by Weekjasmin
6/15/2008Garlicjasmin
4/22/2008Healing illnesses through mind powerHajas
2/12/2008'Fluorescent' Retinal Cells Warn of Eye DiseaseHajas
2/10/2008Bacteria can fight HIV transmissionHajas
1/15/2008SWEET POISON - Diet Soda ?Hajas
1/13/20087 signs of serious illness in babiesHajas
12/9/2007DNA tests dont always uncover family rootsHajas
9/23/2007What a life!Hajas
8/12/2007DRINK WATER ON EMPTY STOMACHHajas
7/18/2007Dietary hopes dashed for breast cancer patientsHajas
5/31/2007Aji no moto ஆபத்தாக மாறும் அஜினோமோட்டோ.‎Hajas
4/22/2007Coconut Oil: A-Healthy Choice for the ThyroidHajas
3/27/2007யாருக்கு சின்னம்மை வரும்?jasmin
3/21/2007Indian Firm Makes Breakthrough in Diabetes CureHajas
3/13/2007Calculate Your Risk of Lung CancerHajas
3/12/2007Cancer - Way to TackleHajas
3/11/2007கழுத்து வலியா? உங்களுக்காக சில ஆலோசனைகள்:jasmin
2/27/2007What are migraine headaches?jasmin
2/19/2007The beauty of a migraineHajas
2/17/2007First-target cells of HIV identifiedHajas
2/15/2007Honeyjasmin
2/11/2007What is Asthma ?Hajas
1/15/2007'New stem cell source' discoveredHajas
12/11/2006Cut Your Cancer RiskHajas
11/8/2006Smokers Beware!peer
9/27/2006சிகுன்குன்யா காய்ச்சல்- சில குறிப்புகள்Hajas
7/11/2006Circumcision can halt Aids deathspeer
5/24/2006Eating Properly Brings Instant Resultspeer
11/12/2005About Bird Flu - Flu Pandemicpeer
8/6/2005Vinegarjasmin
8/6/2005Zaitoon (Olive) is Cure for Seventy Diseasesjasmin
8/2/2005Learn to identify STROKEjasmin
8/2/2005Basic Steps to a Quit Smoking ....To day...jasmin
6/25/2005What is Appendixameermamba
5/24/20051.5 littre of water: A natural cure for many deseasespeer
4/17/2005Why you should eat breakfastpeer
4/5/2005Warning about Cook Drinks (Serious)peer
2/13/200510 habits of brain damagingpeer
9/25/2004Manage your Stressbastinfdo
7/28/2004Some tips for computer users to avoid eye problempeer
7/18/2004WHY PORK FORBIDDEN??jasmin
7/18/2004Zaitoon (Olive): Cure for Seventy Diseasesjasmin
7/14/2004Medical Advantages of Sajda (Prostration)jasmin
7/12/2004Pomegranate - A Good Medicinejasmin
3/22/2004Emergency: CPR - Cardio Pulmonary Resuscitationpeer
3/22/2004How To Survive a Heart Attack When Alonepeer
The view points and opinion solely those of the author or source. nellaiEruvadi.com is not responsible for the posted contents..