Home >> Articles >> Article
  Login | Signup  

Articles from the members

Category
  General Knowledge   Career Counselling   Technology
  Power of Creator   Religious   Moral Story
  Medical   Kids   Sports
  Quran & Science   Politics   Poetry
  Funny / Jokes   Video   Golden Old Days - ம‌ல‌ரும் நினைவுக‌ள்
  Others   சுய தொழில்கள்
 
Elections, Capitalism, And Democracy
Posted By:jasmin On 7/3/2008

Elections, Capitalism, And Democracy

By Charles Sullivan

26/06/08 "
ICH" -- - Because so many of the people on the political left fear that John McCain will become the next president, they have allowed themselves to see the very moderate democratic candidate, Barach Obama, as a desirable alternative to the decidedly ghoulish McCain, rather than supporting a genuine progressive like Dennis Kucinich, Cynthia McKinney, or Ralph Nader. They thus perceive Obama to be far more progressive than he really is. Such comparisons lead us down a dichotomous pathway that assures a continuous drift to the right.

Each election cycle the people on the left find themselves out-flanked by those on the right by allowing them to frame the debate and to define who we are. So each election we end up supporting a very moderate candidate rather than a truly progressive one. Because all of the mainstream candidates are intensively influenced by corporate lobbyists and the electoral system is owned by capital, democracy has remained as elusive as capturing the ghost of a saint with a piece of duct tape.

According to Ambrose I. Lane Sr., host of Pacifica radio�s �We Ourselves,� John McCain has the third most conservative voting record of anyone in the senate. Running an extremist from the opposite end of the political spectrum forces the democratic candidate further to the right than he or she already is. So when progressives fall into this trap, as they so often do, it is a win-win for the corporate lobbyists pulling the strings behind the curtain. They end up supporting a candidate they think can compete against extremists rather than one who actually represents their values. If you have to become like your opponent in order to defeat them, what can you honesty say has been won?

Progressives cannot gain ground by ceding their ideology to their conservative opponents in order to gain office. Without having a viable candidate coming from the far left of the Democratic Party, progressives cannot reasonably expect to push the debate back toward the political center, much less to the left of center. You can make a good case, however, that the democratic leadership under Howard Dean has no real desire to move to the left or to represent traditional progressive values. It likes the status quo just fine; a position that has served its corporate funders well.

Because it has been co-opted by corporate lobbyists�who always hedge their bets�the Democratic Party no longer houses a genuine left-wing faction that can effectively compete for votes in a way that emulates the success of the far right. Because right-wing extremism and corporate fascism are portrayed in the corporate media as reasonable centrist positions beneficial to the people�that is how they are perceived by those who receive their political education from those sources. Thus extremism packaged as democracy is widely considered to be the norm when, in fact, it is not; it is fanaticism couched as something much more benign or beneficial, even if it is a poison pill. Yet it is this extremism that undermines the interests of the nation�s working class people and keeps them subservient to corporate fascism. Voting for meaningful change is like running on a treadmill and expecting to actually go somewhere.

The problem is that capital, rather than informed citizens interested in democracy, is in control of the electoral process. Capital furthers the interest of capital, rather than the interest of the people, and this creates an irreconcilable conflict with genuine human interests. So we end up with a sociopolitical system that is not only fundamentally unjust; it is also predatory and cannibalistic. It consumes the very people who feed it and give it the appearance of legitimacy: the great unwashed working class.

Capitalism flourishes, for a short time, at least, by socializing costs and by privatizing profits and this concentrates and centralizes power into the hands of a select few. Its real purpose is not to serve people; it is to exploit them. Capitalism isn�t even a natural system; it is a purely human construct that has no basis in nature. It is a synthetic system and, as we have seen through chemistry, synthetic systems tend to become mutagens, and thus promote cancer.

Due in part to their extreme political naivet� and to delusional thinking, too many people have accepted corporate fascism as a centrist or �normal� position. Thus they have unwittingly allowed predatory and cannibalistic forces�unregulated markets�to determine the fate of the nation and its people. Neoconservatives and neoliberals, alike, have defined the free market as an unregulated market, which has become their concept of democracy. The so called free market is not under the control of human beings in any meaningful sense, and it does not respond to human needs. Like a creation of Frankenstein, it is a man-made monster that has escaped from the laboratory and is wreaking havoc across the countryside, menacing everyone and everything in its gargantuan steel-booted path.

By themselves, markets are not necessarily a bad thing. Certainly people need commerce and trade. However, it is when markets are deregulated�as required by the adherents of Milton Friedman and the Chicago School of Economics�that they turn upon people and become predatory, undemocratic, and cannibalistic. When markets are given more power and more rights than people, people will cede not only their power to them, but also their humanity. This is how markets have become all-powerful entities that have no soul or conscience and are answerable to no one: monstrosities in every sense of the word.

I would argue, however, that the object of commerce and trade should be to serve people and to benefit the whole of society, rather than to generate enormous profits for the benefit of a select few. Commerce without democracy cannot help us toward a free and democratic society; it can only undermine our every effort at genuine democratization.

Either you work for the public interest or you work for self-interest. It is this assertion that finally brings us back to our starting point�the electoral process. Because the process is under the control of capital rather than working class people, it undermines the democratic process and substitutes something else in its place. That process has led us to where we are and it can never take us back to where we started from. Nor can it ever lead us to genuine democracy or to justice. It can only bear the fruit of its own seeds; it can only provide us with more of what it has already produced.

If we the people are serious about real democratic government, we must work for it outside of the electoral process, as well as from within. We must organize a revolutionary force so powerful that it cannot be ignored or denied. We must institute effective and prolonged economic boycotts. We must organize work slow-downs, work stoppages, and general strikes in order to make corrupt government feel our pain. We must create labor unions that genuinely fight for worker�s rights while simultaneously transitioning the country away from an exploitive and self-destructive capital economy toward a people-oriented economy based upon need, rather than privatized profit subsidized by public funds. These are the means to creating a democratic workplace and bringing malignant capitalism to a grinding halt. The electoral process does not provide the tools for revolution; it subverts the process and only delays the inevitable.

While Barach Obama has run for the presidency on the premise of change, his ideology is fundamentally the same as the presidents who came before him: the economic theories of Milton Friedman and the belief in corporate deregulation; profits before people. Obama�s economic advisers subscribe to the same economic theorem that brought us the trickle down economics of Ronald Reagan and his disastrous foreign policy. Obama�s foreign policy advisers subscribe to the same philosophy that brought us the invasion of Iraq and the Israeli occupation of Palestine; every one of them a war-mongering imperialist with close ties to the military industrial complex with its nexus of profiteering. His energy policy team has great faith in clean coal and safe nuclear energy, neither of which exists.

Because the Obama team is anything but revolutionary, it is unreasonable to expect them to produce polices significantly different than the ones that are already in play. We saw this with Bill Clinton who campaigned on promises to do one thing but, once elected, did another. Clinton won office by being more right-wing than his republican opponent. That was no victory for progressives. How could it be?

This is not to say that Barach Obama is a bad person in any way. Certainly, he is an intelligent man of reasonably good character and a fine orator, but that does not qualify him as representative of the people or the democracy they so desperately need. Is he a better choice than John McCain? Without doubt he is. But then, so is almost anyone else. A toadstool would be a better choice than McCain. We must remember that Obama has been groomed to become president some day and that grooming was provided by special interests whose unstated purpose is to undermine genuine democracy by substituting an imposter in its place. They are convinced that the American people won�t know the difference. So don�t expect any significant changes under Obama, despite all of the campaign rhetoric to the contrary.

The presence of McCain makes the very moderate Obama an appealing alternative and that assures victory for the status quo. It frightens progressive voters away from supporting real progressives like Dennis Kucinich or Cynthia McKinney. Barach Obama was the real choice of the established orthodoxy all along. The marketing strategists have used John McCain to funnel the votes toward Obama and away from genuine progressives. That is where the real fight was. You can call it voting in the absence of real choice because that is precisely what it is. The same policies that have been in play for decades will continue on and we will keep getting a similar result.

Obama�s recent endorsement of warrantless wire-tapping is not only evidence of his belonging to the established orthodoxy; it directly connects him to the draconian policies of the Bush regime and to those of Senator McCain. No true progressive would want to be associated with the unlawful and unjustified surveillance of law-abiding citizens. This is a red flag that must not be ignored.

This is why the country continues to quietly drift further to the right: there is no real choice in elections and we continue to behave as if there are. It is the capitalist system that is at fault, not the candidates themselves who play the game according to the dictum of its inventors. They, too, as despicable as some of them are, are its unwitting victims.

What hope is there for genuine progressives in a game that is rigged? If we are ever to become responsible citizens, we must learn how to separate the contents of the box from the fancy packaging. The same old ideology, regardless of who espouses it, will not lead to meaningful change; nor will pursing the same old methods. If we are going to be satisfied with that, then we can continue to be pawns in a rich man�s game and accept the results of the game without complaint. If we expect better, then we must begin by demanding better of ourselves by recognizing what is being done in our name and doing something about it. But first we must awaken from our stupor and come to the realization that democracy means direct citizen action.

Charles Sullivan welcomes your comments at csullivan@copper.net
Politics
Date Title Posted By
4/7/2019 10:31:01 AMதேர்தல் 2019: கண்டுபிடித்துத் தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்..!peer
11/26/2018 5:31:22 AMதேர்தலும் அயோத்தி ராமரும்peer
8/5/2017 3:23:36 AMபாஜகவின் வரலாற்று தந்திரம்peer
2/15/2017 10:11:31 AMஜல்லிக்கட்டுப் போராட்டம் உணர்த்தும் உண்மைகள் |Hajas
1/8/2016 2:04:41 AMஜெய் ஹிந்த்' என்ற கோஷத்தை முதலில் அறிமுகப்படுத்தியது யார்?Hajas
8/6/2015 3:59:37 AMஆச்சரியப்பட வைக்கும் தலைவர் !!Hajas
4/23/2014 11:51:26 AM"வளர்ச்சி நாயகனாக" - மோடிHajas
12/26/2013 9:08:04 PMஅமெரிக்கர்களின் அடங்காத ஆணவம்!nsjohnson
10/15/2013 1:11:56 AMImportance of Voter IDstmohideen
12/7/2011மக்கா மஸ்ஜித் குண்டு வெடிப்பு : சிறையிலிருந்த முஸ்லீம் இளைஞர்களுக்கு 3 இலட்சம் நஷ்ட ஈடுMohideen Md
7/11/2010இணையத்தில் வாக்காளர் பட்டியல்ganik70
7/4/2010அறிஞர் அண்ணா : ஒரு சிறப்பு பார்வை !jasmin
4/14/2009Who deposit 72 Lac Crores in Swiss Banks?stmohideen
4/8/2009கூகிளின் இந்திய தேர்தல் ‘09 வலைத்தளம்!ganik70
3/8/2009கலயத்தில் உறங்கும் சாம்பலும் ஒரு ஜோடி காலணிகளும்jasmin
1/14/2009முஸ்லீம்கள் நாட்டைவிட்டு விரட்டப்படவேண்டியவர்களா?sohailmamooty
1/9/2009  மும்பய்த் தாக்குதல் : கண்ணீரிலும் வர்க்கமுண்டுsohailmamooty
12/24/2008இலங்கைக்கு ஈழம்! இந்தியாவுக்கு காசுமீர்!jasmin
12/23/2008புஷ்ஷுக்கு செருப்படி - தமிழகத்தில் கொண்டாட்டம்jasmin
12/23/2008உணவா? விஷமா?jasmin
11/15/2008பயங்கரவாத யாகங்கள் - சோலைjasmin
11/9/2008வீடும் போச்சு… வேலையும் போச்சு! அந்தோ பரிதாபம் - அமெரிக்க மக்களின் வாழ்க்கை! -jasmin
10/29/2008கோட்சே காலம்முதல் இன்றுவரைjasmin
10/15/2008டவுசர் கிழிந்து விட்டது! மகா ஜனங்களே, கோவணம் பத்திரம்!jasmin
10/15/2008வெற்றிநடை போடும் குற்றவாளிகள்!jasmin
10/14/2008The Mega-Lie Called the "War on Terror": A Masterpiece of Propagandajasmin
10/8/2008Outlook artilce about Bajrangdal and terrorismjasmin
7/14/2008Profiting from the Iraq Warpeer
7/3/2008Japanese Lawmaker takes 9/11 doubts globaljasmin
6/29/2008Will India become a super power? - An essay by Ramachandra Guhajasmin
6/25/2008Why Hezbollah's Victory may lead to peace in the Middle East:jasmin
6/23/2008A little reminder about Israeli violations of UN resolutionsjasmin
6/15/2008Scholar Debunks Holocaust Mythjasmin
6/15/2008Gandhiji on Jews & Middle Eastjasmin
2/23/2008‘Do political movements need to obey the law? What about Advani rath yatra, Modi’s Godhra outrage?’Hajas
1/12/2008Letter to George W. BushHajas
9/5/2007நாங்குநேரி திட்டத்தை நிறைவேற்ற கோரிக்கைjasmin
7/12/2007Poll: Muslims Believe Key U.S. Goal is to Undermine IslamHajas
7/7/2007United States of Africa - Libya's Gaddafi CallingHajas
6/11/2007Lynching Saddam and burying other truthsHajas
5/1/2007சிறுபான்மையினர் உரிமைகள் பறிபோன வரலாறுMohamedris
4/25/2007The real "Saving of Private Jessica Lynch "peer
4/21/2007கூடங்குளம் அணு உலை: தமிழர்களே பிணமாகத் தயMohamedris
2/23/2007Vote for Dr.APJ...................bastinfdo
2/12/2007Why Saddam Was Killed?jasmin
2/12/2007Conspiracy Of Silence In The Arab World - Robert Fiskjasmin
2/3/2007Analysts: Iraq report lays out tough road for successHajas
1/22/2007Is Bush planning war against Iran?Hajas
1/17/2007New Axis of Eviljasmin
1/14/2007Taliban vs British Army vs WhitehallHajas
1/13/2007NATOs Afghan Struggle: Build, and Fight TalibanHajas
1/12/2007Last Letter from Saddam Hussein to the People of IraqHajas
1/7/2007Before Hanging, a Push for Revenge and a Push BackHajas
1/6/2007A revenge exacted by thugsHajas
1/5/2007India awakens to its other pariahs: Muslimspeer
12/27/2006Iran Is Seeking More Influence in AfghanistanHajas
12/13/2006The U.S. Has a History of Using Torturejasmin
10/29/2006The Case for Iraqi Genocidepeer
10/29/2006Challenging the Power of the Jewish Lobby: What Should Be Done?peer
8/31/2006U.S. built major Iranian nuclear facilitypeer
8/5/2006Empire comes to LebanonMohamedris
8/1/2006Israel has lost the war on every frontpeer
7/30/2006We destroy, We rebuild, You paypeer
7/27/2006Might is not always rightpeer
7/27/2006You're lying, Mr Bushpeer
7/22/2006History repeats itself in new conflict? Not quitepeer
7/16/2006Factfile: Hezbollahpeer
7/11/2006The costs of War: What's an Iraqi Life Worth?peer
6/17/2006I want to remind the Americans that my government came through the ballot boxespeer
6/7/2006From logistics to turning a blind eye: Europe's role in terror abductionspeer
4/26/2006Why the U.S. Military Is in Iraq to Stay?peer
4/24/2006Iran and the real threat to stabilitypeer
4/21/2006You must vote (Tamil)namaduoor
3/16/2006தமிழக முஸ்லிம்களை ஆண்டவன்தான் காப்பாற்றsisulthan
3/11/2006I am satisfied: Teesta Setalvadjasmin
3/7/2006Now we know the (Guantanamo) detaineespeer
2/7/2006Freedom of speech or blasphemous insult?peer
9/12/2005Why the West has lost the ideological war against Muslims?jasmin
9/10/2005Stifled by saffron agendajasmin
8/13/2005Energy-thirsty China is Irans umbrellajasmin
8/9/2005London bombings: Other side of the storyjasmin
8/9/2005Abu Ghraib Only the Tip of the Icebergjasmin
8/6/2005Three ways to make us all safer - London Mayorjasmin
8/4/2005The barbaric and the civilizedjasmin
8/4/2005New Saudi monarch plans clean-upjasmin
6/26/2004Kavico Abdul Rahuman with President Abdul Kalampeer
6/12/2004Calling Congress as `secular alternative' is to do injury to language, history and memory.peer
4/11/2004Money, Power, Back Scratch and Election of US Presidents - (Tamil)peer
4/10/2004Srilnkan Election Results and Muslim Leaders (Tamil)peer
The view points and opinion solely those of the author or source. nellaiEruvadi.com is not responsible for the posted contents..