Home >> Charity: Help others
  Login | Signup  

CHARITY - தர்மம் தலை காக்கும்...


அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்   வள்ளியூர் அருகில் உள்ள ராதாபுரத்தை சார்ந்த நியாஸ் என்ற சகோதரரின் இரண்டாவது குழந்தை இஸ்மாயீல் பிறக்கும் போது மூழை யின் ..

Dear Brothers,    Assalamu alaikum, May peace, mercy and blessings upon all of you.Bro Niyaz (thalayuth) called me last week and said that his relation girl need help for his higher studies.she was  from a very poor family.His father is a tea master and suffered with nerve disease.Her mom working as a housemaid.That sister got 415 marks total in her 10th Std,Due to his family ..

Assalamu Alaikum, Sorry to intrude your mailbox. I am Mohammed Irfan, Son of Alimalick Peer Mohamed from Chennai. I hope this finds you in good health and happiness. I write this letter with great grief because a roommate of mine and a good friend, Aravinth working in Infosys as Systems Engineer from Madurai, met with a tragic accident on Thursday( 06/14/2012). He was immediately admitted to a ..

25-December-2010: ம‌ருத்துவ‌ ம‌னையிலுள்ள‌ அனாதை முஸ்லீம் பெண்ணின் ம‌ருத்துவ‌ செல‌விற்கு உத‌விடுங்க‌ள் - CLOSED
65 வ‌ய‌துள்ள‌ ஆறாவ‌து தெருவை பூர்வீக‌மாக‌ உடைய‌ பாத்து க‌ண்ணா, 5வ‌து தெரு தெற்கு ப‌குதியில் திண்ணைக‌ளில் த‌ன‌து கால‌த்தை ஓட்டி வ‌ந்த‌ பெண், எந்நேர‌மும் க‌றுப்பு க‌ண்ணாடியுட‌ன் க‌ட்டையாக‌ இருக்கும் அந்த‌ க‌ண்மா நோயின் கார‌ண‌மாக‌ உட‌லில் சில‌ ப‌குதிக‌ளில் புண் ஏற்ப‌ட்டுள்ள‌து. More ....

23-November-2009: மேலப்பாளைய‌ம் அப்துல் வாசிக் (4 வ‌ய‌து) இத‌ய‌ சிகிச்சைக்கு உத‌விடுவீர் ! - CLOSED
திருநெல்வேலி, மேல‌ப்பாளைய‌ம் ஞானிபீர‌ப்பா ந‌க‌ர் 4 வ‌து தெருவில் வ‌சித்து வ‌ரும் எஸ்.எம். செய்ய‌து அஹ்ம‌து அவ‌ர்க‌ளின் நான்கு வ‌ய‌து ம‌க‌ன் எஸ். அப்துல் வாசிக்கிற்கு இத‌ய‌த்தில் ஓட்டை இருப்ப‌தாக‌ இத‌ய‌ம் ச‌ம்ப‌ந்த‌ப்ப‌ட்ட‌ டாக்ட‌ர் ப‌ரிசோதித்து அத‌ற்கான‌ ஆப‌ரேஷ‌ன் ம‌ற்றும் ம‌ருத்துவ‌ செல‌விற்காக‌ ரூ. 50,000 க்கு மேல் செல்வாகும் என‌ ம‌ருத்துவ‌ர்க‌ள் தெரிவித்துள்ள‌ன‌ர்.

23-November-2009: உயிருக்குப் போராடும் பரங்கிப்பேட்டை சகோதரருக்கு உதவி தேவை........ - CLOSED
பரங்கிப்பேட்டை வட்டாத்தைக்காலைச் சேர்ந்த ஒரு சகோதரர் (அப்துல் சலிம் த/பெ: பாசா ஜான்) சுமார் ஒன்ரறையாண்டு முன்பு தனது கபிலீடம் (Sponsor)  இருந்து தப்பித்து ரியாத் -  ஜெத்தாவில் வேலை செய்து வந்தார். அவருக்கு மூளையில் கட்டி (Brain Tumor) ஏற்ப்ட்டு சுய நினைவு இல்லாமல் இருந்து வருகிறார் மேலும் அவர் நிலைமை மிக மோசமாக உள்ள்து.  அவரை ஊருக்கு முறையாக அனுப்ப பல முயற்சிகள் செய்து வருகிறோம் அதில் பல சிக்க்ல்களை நாம் சந்தித்து வருகிறோம்.  ஆனால் அவரின் நிலைமை  மிக மோசமாக உள்ளதால் அவரை சிகிச்சையின்றி அனுப்ப இயலாது
27-Auguest-2008: Mrs. Usha...I can walk again...if you support? - CLOSED
I Her was a love marriage, after some years passed by, her husband left her with two daughters and got married to another woman. Neither he nor the family of her turned back to them. Her husband created a life full of miseries and hardship for her and put her in deep sorrows. Times passed by her hereditary assets were sold for bringing up the two daughters and for their marriage. more...

16-Nov-2007: Open Heart Surgery - Baby Haiser Rahila (2 YEARS): THANK GOD: Operation Success Baby is Healthy
We, Tamil Muslim Association Muscat (TAMAM) received a plea from our brother Mr.Anwar Basha,whois working in Oman International Group (OIG) Muscat at a very low salary.

His 2 years old baby A.HAISER RAHILA is undergoing a major OPEN HEART SURGERY at Madras Medical Mission which costs nearly Rs.2,75,000. 00. more...

Baby Shareen Banu (Eruvadi): Treatment details and updates.: THANK GOD: Operation Success Baby is Healthy
J.M. Shareen Banu (aged 3 years) daughter of Mr. Jamal Mohideen, Puthukkudi (w) Street, Eruvadi is suffering from Beta Thalassemia Major. This child needs frequent blood transfusions (once in 21 days) for survival.
The permanent remedy suggested by the consulting doctor is to undergo bone marrow transplantation. This can be done through hormone transplanting. Her elder sister, Afrin Banu, aged 6 can donate hormones. more...