எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் நல்லருளால் ஏர்வாடி மக்கள் நலனின் முன்னேற்றத்திற்காக துபையில் வாழும் ஏர்வாடி சகோதரர்களால் 1978ஆம் ஆண்டு ஈமான் துபை தொடங்கப்பட்டது. ...மேலும்

ஈமானிய மலர் - 40ஆவது ஆண்டு மலர் (1978-2018)     Emaniya Malar (Text PDF)     Emaniya Malar (Scanned PDF)

News Updates

ஈமானிய மொட்டுக்கள் போட்டிகள் - 2022

போட்டி விவரங்கள்   ஈமான் அறக்கட்டளை சார்பாக, நம் வளரும் தலைமுறையினருக்கு மக்தப் மதரஸா கல்வியை ..

அமீரக ஈமான் கிரிக்கெட் 2020

 07.02.2020 அமீரகத்தில் மற்றுமொரு வெள்ளியாக மற்றவருக்கு இருந்தது. ஆனால் ஏர்வாடி சகோதரர்களுக்கு கொண்டாட்டம், ..

அமீரக வாழ் ஏர்வாடி உறவுகளின் பாரம்பரிய கலாச்சார சங்கமம் - 19/4/2019

கோப்பு எண்: EMAN/2019-06தேதி: 26/04/2019 ஈமான் - அமீரக வாழ் ஏர்வாடி உறவுகளின் பாரம்பரிய கலாச்சார சங்கமம் - ..

ஈமானின் புதிய தலைவர் நியமனம் .

  தேதி:15 மார்ச், 2019 ஈமானின் தற்போதைய தலைமையின் பதவிகாலம் கடந்த 2018 ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் ..

அமீரக ஈமான் பாரம்பரிய விளையாட்டு மற்றும் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி: (With Photos)

29 டிசம்பர் 2017அமீரகத்தின் ஷபீல் பார்க் அன்று சிறிது நேரம் குட்டி ஏர்வாடியாக மாறியது என்றால் ..

ஈமான் அறக்கட்டளை: நீர் மேலாண்மைக் குழு

அல்ஹம்துலில்லாஹ். அல்லாஹ்வின் மகத்தான கிருபையால் ஏர்வாடியின் நீர் வளத்தை பாதுகாக்க கீழ்கண்ட திட்டங்களை ..

ஈமான் அமீரகம் நடத்தும் ஏர்வாடி சங்க(ம)மும் சங்க கால விளையாட்டுக்களும் – சிறப்பு நிகழ்வு

ஏர்வாடி சங்க(ம)மும் “சங்க கால” விளையாட்டுக்களும் – சிறப்பு நிகழ்வு( நமதூர் பாரம்பரிய விளையாட்டுக்கைளுடன் ..

ஏர்வாடி சங்க(ம)மும் சங்க கால விளையாட்டுக்களும் – ஈமான் அமீரகம்

ஏர்வாடி சங்க(ம)மும் “சங்க கால” விளையாட்டுக்களும் – சிறப்பு நிகழ்வு(அமீரக ஈமானின் அடுத்த நிகழ்ச்சியாய் ..

ஈமானிய மொட்டுக்கள் 2016

அல்லாஹ்வின் மகத்தான கருணையினால் ஏர்வாடி முஸ்லிம் அறக்கட்டளை சார்பாக செப்டம்பர் 3 மற்றும் 4 ஆகிய தேதிகளில் ..

M 2016: இஸ்லாமிய குறு நாடகம் - 3 (வரதட்சிணை)


PHOTO GALLEERY


 • 2022 Eman Cultural Day-I


 • 2022 Eman Cultural Day-II


 • 2022 Eman Cultural Day-III


 • 2022 Eman Cultural Day-IV


 • 2020 Sports Day-I


 • 2020 Sports Day-II


 • 2019 Eman Cultural Day-III


 • 2019 Eman Cultural Day-II


 • 2019 Eman Cultural Day-I


 • 2017 Eman Cultural Day-III


 • 2017 Eman Cultural Day-II


 • 2017 Eman Cultural Day-I


 • 2017 Cricket-II


 • 2017 Eman Cultural Day-Mar-1


 • 2017 Eman Cultural Day-Mar-2


 • 2017 Eman Cultural Day-Mar-3


 • 2017 Cricket-I


 • 2015 UAE-Iftar-1


 • 2015 UAE-Iftar-2


 • 2014 EID-1


 • 2013 EID-I


 • 2013 EID-II


 • 2013 Sports Day-I


 • 2013 sports day-II


 • 2012 EID


 • 2012 Iftar


 • Sports Day-I


 • Sports Day-II


 • 2011 EID Kids


 • 2011 EID


 • EMAN Old