Home >> Articles >> Article
  Login | Signup  

Articles from the members

Category
  General Knowledge   Career Counselling   Technology
  Power of Creator   Religious   Moral Story
  Medical   Kids   Sports
  Quran & Science   Politics   Poetry
  Funny / Jokes   Video   Golden Old Days - ம‌ல‌ரும் நினைவுக‌ள்
  Others   சுய தொழில்கள்
 
Internet Tips: Bolster Your Defenses Against Net Threats
Posted By:peer On 6/19/2006

Bolster Your Defenses Against New Net Threats
Our Internet Tool Kit 2006 gives you the tools you need to do the job--for free.

Scott Spanbauer
From the May 2006 issue of PC World magazine

Zombie-PC armies, rootkits, browser exploits, and other Internet pests are more prevalent than ever. By taking a few minutes to strengthen your system's protective shields, you can stay free of the viruses, backdoor programs, and spyware currently prowling for victims. Here are my Internet safety kit recommendations for 2006 (see "101 Fabulous Freebies" for more great downloads).

Safer Browsers Ahead

Microsoft is hard at work crafting a more secure successor to Internet Explorer 6 (Click here to read Editor in Chief Harry McCracken's impression of the IE 7 beta). If you're careful, you can use IE 6 to browse the Web without getting burned by drive-by downloads, especially if you keep the program patched via automatic Windows updates (click here for instructions on setting Windows to update automatically). Still, one wrong click in an ActiveX-control pop-up, and your machine could be hosed. Firefox 1.5 and Opera 8.5 shield you from ActiveX exploits simply because they don't run the sometimes-malicious scripts that are frequently embedded in Web pages. Like IE 6 with Windows XP's Service Pack 2, the two browsers block pop-ups; but unlike IE (without the MSN Search Toolbar), they feature tabbed browsing that lets you move between open Web pages more easily. The good thing about browsers is that you don't have to limit yourself to using just one; all three will coexist happily on your system.

Windows XP comes with its own firewall, enabled by default in Service Pack 2 (if you don't have Service Pack 2, Click here using IE, ASAP). But the Windows Firewall blocks only incoming traffic, and it doesn't prevent nasty software that may already be running on your computer or in your browser from communicating back out to its author's server. I still recommend Zone Labs' free ZoneAlarm firewall for its easy-to-understand interface and warnings. Agnitum's Outpost Firewall Free is another excellent firewall. (See "Internet Tool Kit 2006" to download the programs in this story.)

After you install a bidirectional firewall, you'll need to disable the Windows Firewall by launching Control Panel's Security Center. Click the Windows Firewall link at the bottom of the window, select Off (not recommended) in the resulting dialog box, and then click OK (see Figure 1).

Grisoft's free AVG Anti-Virus remains my top pick for antivirus protection, but I also use Alwil's Avast 4 Home Edition.

Spurn Spyware

Webroot's $30 Spy Sweeper was our favorite antispyware tool in the roundup of 11 such products that we tested for November's "Best Defenders" feature, but three free products performed nearly as well as the fee-based programs did. For better results than we got testing them individually, use both Lavasoft's Ad-Aware SE Personal Edition and Safer Networking's Spybot Search & Destroy. When used in conjunction with your updated browser, firewall, and antivirus applications, these spyware detectors will greatly reduce your risk of being victimized--at least until something even more dangerous comes along. And whatever security tools you use, be sure they're set to update automatically and to scan your system on a regular schedule.

Internet Tool Kit 2006

Make sure you have the most recent versions of these programs.

Send your questions and tips to nettips@spanbauer.com.

More very useful internet tips are available at:

http://www.pcworld.com/31523

 Technology
Date Title Posted By
7/15/2017 12:21:13 PMஹைப்பர் லூப் என்றால் என்னHajas
6/10/2014 3:57:55 AMமழைநீர் சேகரிப்புHajas
9/10/2013 9:39:19 AMலேப்டாப் வாங்கும்போது கவனிக்க வேண்டியவை ...ganik70
1/14/2013Chennai Bus/Bus Route : சென்னையின் பஸ்ரூட் எளிதில் அறிந்துகொள்ளganik70
1/14/2013Train - டிரைன் செல்லும் பாதையை உடனுக்குடன்அறிந்துகொள்ளganik70
10/2/201210 Hot IT skills for 2013ganik70
5/3/20121 ரூபாயில் இந்தியாவிற்கு பேச – GOOGLE VOICEganik70
1/9/2010குழந்தைகளுக்கான இணைய தளங்கள்!ganik70
8/22/2009உங்கள் எல்லா மின்னஞ்சல் பயன்பாட்டையும் ஜீமைலுக்கு மாற்ற சுலபமான வழிganik70
8/5/2009செல்போனில் இ-மெயில் தகவலைப்பெற...ganik70
6/11/2009அறிமுகமாகிவிட்டது Google Squared - புதிய தேடுபொறிjasmin
5/25/2009Yahoo 'Web Beacons' Spy On And Track Yahoo Usersjasmin
5/14/2009'Smiley' face symbol 'privatised'jasmin
3/31/2009Wi-Fi தொழில்நுட்பம் ஏற்படுத்தியுள்ள அச்சுறுத்தல்கள்!Hajas
3/26/2009செல்போன் கணிதம்ganik70
3/25/2009Internet Browsing - without ComputersHajas
3/19/2009இணைய அரட்டை அடிக்க Digsby - (பலவும் ஒன்றில்)ganik70
3/16/2009ரிலையன்ஸ் Net Connect Broadband +ganik70
3/10/2009தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையில் புதியபுரட்சி செய்யப்போகும் "3G" செல்போன் சேவை... !!!ganik70
3/8/2009பழுதடைந்த CD / DVD களை இயக்க, DVD படத்தை வெட்டியெடுக்கganik70
11/15/2008What Chandrayaan-1 aims to accomplishHajas
8/19/200812 early warning signs of IT failureHajas
6/15/2008Tamil Web Keyboardjasmin
4/2/2008Intel rolls out Atom chips at Shanghai tech forumHajas
4/1/2008What's keeping us from Mars? Space rays, say expertsHajas
3/5/2008Hack into a Windows PC - no password neededHajas
11/13/2007India hosts world's fourth fastest supercomputerHajas
10/24/2007Microsoft windows invades carsHajas
9/22/2007'Science mystified by the universe'Hajas
8/8/2007The car that won't start if you're drunkHajas
8/5/2007The time to refresh your memory is not far away!Hajas
2/10/2007How to Avoid Hoax Messages?jasmin
1/31/2007Three Back-to-Back Spacewalks Coming Up on StationHajas
12/18/2006Protect your password in cyber cafe and on public computers:Hajas
12/6/2006Spam Doubles, Finding New Ways to Deliver ItselfHajas
12/6/2006General Guidelines for Internet Usersjasmin
6/27/2006Trim Your Windows Startuppeer
6/27/2006Clean Up What a Messy Uninstall Leaves Behindpeer
6/27/2006300GB storage disc (HVD)peer
6/26/2006Killer Photo Accessoriespeer
6/19/2006Hardware Tips: Free Tools Help Keep Your Hardware Hummingpeer
5/21/2006How Revolvers WorkMohamedris
4/24/2006How Google Grows...and Grows...and Growspeer
9/12/2005Mobile Phones Tips and tricks.Mohamedris
9/10/2005Useful Shortcut:jasmin
8/6/2005COMPUTER TIPSjasmin
8/6/2005How Computer Viruses work?jasmin
8/2/2005How To Build Better Passwordsjasmin
8/2/2005What are viruses, worms, and Trojans?jasmin
8/2/2005Scanning of Imagesjasmin
6/26/2005Useful Shortcuts for Windowsjasmin
5/21/2005Now, a browser that can talk to youjasmin
5/2/2005How Cell Phones WorkMohamedris
6/26/2004Tipu Sultan's contribution to Rocket Technologypeer
4/4/2004தமிழினக் காவலர் பில் கேட்ஸ் - Sujathapeer
4/4/2004யுனிகோடும் தமிழ் இணையமும் - உமர்peer
The view points and opinion solely those of the author or source. nellaiEruvadi.com is not responsible for the posted contents..