Home >> Articles >> Article
  Login | Signup  

Articles from the members

Category
  General Knowledge   Career Counselling   Technology
  Power of Creator   Religious   Moral Story
  Medical   Kids   Sports
  Quran & Science   Politics   Poetry
  Funny / Jokes   Video   Golden Old Days - ம‌ல‌ரும் நினைவுக‌ள்
  Others   சுய தொழில்கள்
 
What are migraine headaches?
Posted By:jasmin On 2/27/2007

What are migraine headaches?

Migraines are painful, sometimes disabling headaches that are often accompanied by nausea, vomiting, and sensitivity to light, noise, and smell. These throbbing headaches usually occur on only one side of the head, although the pain can shift from one side of the head to the other, or can occur on both sides at the same time.

What causes migraines?

Migraines run in families, and a genetic link has been identified. 1 However, it is not entirely clear why some people get migraines and others do not.
While the cause of migraines is not well understood, it seems to involve widening and narrowing of the blood vessels in the brain, which triggers changes in brain chemicals, inflammation, and pain. 1

What are the symptoms?

Migraine headache symptoms vary and may occur with or without a warning sign called an aura. People who get an aura, which usually begins within 30 minutes before the headache starts, may see spots, wavy lines, or flashing lights. Some people have numbness or a "pins-and-needles" sensation in their hands, arms, or face during the aura. However, most people do not have an aura before they get a migraine headache.
Common symptoms of migraine include a throbbing headache on one side of your head, along with nausea, vomiting, and sensitivity to light, noise, or smells. Physical activity can make your headache worse. Without treatment, your migraine headache may last anywhere from 4 to 72 hours. The pain and other symptoms that are associated with a severe migraine headache attack can be disabling.

How are migraines diagnosed?

Your doctor will diagnose a migraine by asking you questions about your health and lifestyle and by examining you. There are no lab tests that can confirm a diagnosis. Migraines can be difficult to diagnose because symptoms resemble those of other headache conditions. For example, many people have been diagnosed with sinus headaches when they actually have migraines. As a result, migraines are underdiagnosed and undertreated.
Your doctor may use the International Headache Society's criteria to diagnose migraines. You may be diagnosed if you experience 5 or more headache attacks without an aura (or 2 attacks with an aura) that last from 4 to 72 hours without treatment and are accompanied by symptoms of nausea, vomiting, or sensitivity to light and noise. 2
Your doctor will check your symptoms and decide whether you need to have tests to rule out other conditions that might be causing your headaches.

How are they treated?

There are many different treatments for migraines. Often doctors recommend trying a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) first, such as aspirin or ibuprofen. NSAIDs have fewer side effects than migraine drugs. You may also try to reduce the number of migraines you experience by identifying and avoiding triggers that lead to migraines.
If NSAIDs do not effectively treat your migraines, your doctor may suggest prescription drugs that treat or prevent migraines:
  • Certain headache drugs known as triptans (such as Imitrex, Amerge, and Axert) are often used to treat a migraine as it is starting.
  • Preventive headache drugs such as propranolol (for example, Inderal), divalproex (Depakote), or tricyclic antidepressants (amitriptyline or nortriptyline) are used to prevent migraines in some people who get them regularly.
Nontraditional treatments, such as acupuncture or the herb feverfew, may be added to drug treatment to help reduce headache pain or the number of migraines you experience, although more research is needed to confirm whether these alternative therapies actually work. 3, 4

Can migraines be prevented?

You may be able to reduce frequent migraines by avoiding triggers, such as certain foods, stress, and changes in your daily routine, although it is not clear how or why these events lead to migraines. Some common triggers of migraines include:
  • Consuming certain substances such as chocolate, monosodium glutamate (MSG), red wine, and caffeine.
  • Getting too much or not enough sleep.
  • Fasting or skipping meals.
  • Changes in the weather or barometric pressure.
  • Stress or intense emotions.
  • Strong odors or cigarette smoke.
  • Bright lights or reflected sunlight.
Your doctor may also prescribe drugs to help prevent migraine headaches.Medical
Date Title Posted By
10/8/2017 1:47:16 AMகாய்சல் என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம்Hajas
9/23/2017 12:16:23 PMதினமும் இத ஒரு டம்ளர் குடிச்சா, கண்ணாடி போட வேண்டிய அவசியமே இருக்காது :peer
8/27/2017 10:10:52 AMகண் குறைபாடுகள், கண்ணாடி அணிவதிலிருந்து விடுதலை – அமைதியாய் ஒரு புரட்சிpeer
7/22/2017 9:03:12 AMநம் பாரம்பரிய சத்தான சத்து மாவு.Hajas
5/14/2017 1:26:51 PMதொப்பை வயிறு ..சப்பை மூளை ...குப்பை உணவு...peer
2/21/2017 8:48:40 AMஉடல் மொழியை புரிந்துக்கொள்ளுங்கள்!Hajas
2/16/2017 8:59:43 AMவெறும் வயிற்றில் என்ன சாப்பிடலாம்? 🤗🏃🏻🏃‍♀ *Hajas
9/25/2016 3:02:22 PM50 அற்புத மருத்துவ குறிப்புகள்peer
5/24/2015 2:03:27 PMஉடலில் ஏற்படும் சூட்டை வெறும் 2 நிமிடத்தில் போக்கும் ரகசிய மற்றும் சக்தி வாய்ந்த எளிய வழிpeer
10/7/2014 3:11:48 AMஉடலில் உற்சாகம் பெருக - ஹீமோகுளோபினை அதிகரிப்பதற்கு எளிய வழிHajas
9/2/2014 3:48:13 PMபுற்று நோயை முற்றிலும் அழிக்க , வராமல் தடுக்க ஒரு சிறந்த கை மருந்து !jahirs
9/2/2014 3:42:18 PMஇருதய இரத்தக் குழாய் அடைப்புகளை திறக்கjahirs
9/2/2014 3:05:37 PMநண்பர்கள் கவனத்திற்கு-கிட்னி ஃபெயிலியர், புற்றுநோய்jahirs
3/29/2013ப‌சிக்கு உண்ணாத‌வ‌ன் துரோகி, ப‌சிக்க‌ ப‌சிக்க‌ உண்ணாத‌வன் நோயாளிstmohideen
3/15/2013முதல் உதவி செய்வது எப்படி?Hajas
7/7/2012இரத்தம் - சில தகவல்கள்jasmin
3/22/2012வாய்ப்புண்ணுக்கு மருந்தாகும் வாழைப்பூ சூப்!Hajas
2/21/2012செவி வழி தொடு சிகிச்சை: மருந்து இல்லாமல் நோயைக் குணப்படுத்தும் வழி.Hajas
12/23/2011இளமையை தக்க வைக்கும் எளிய உணவுகள்!Hajas
9/11/2009Influenza A(H1N1) - AWARENESSsaeed_1985
6/17/2009What is Coma?jasmin
6/4/2009Health Fitness Tipsnowfal
2/22/2009Avoid Sicknessstmohideen
10/27/2008Men have biological clock too, claim researchersHajas
10/15/2008Dates - the wonder-fruit -jasmin
9/15/2008New breast cancer vaccine helps body fight tumorsHajas
6/29/2008Suicide by Smokingjasmin
6/29/2008What your fraternal twins look like this weekjasmin
6/29/2008Fetal Development Week by Weekjasmin
6/15/2008Garlicjasmin
4/22/2008Healing illnesses through mind powerHajas
2/12/2008'Fluorescent' Retinal Cells Warn of Eye DiseaseHajas
2/10/2008Bacteria can fight HIV transmissionHajas
1/15/2008SWEET POISON - Diet Soda ?Hajas
1/13/20087 signs of serious illness in babiesHajas
12/9/2007DNA tests dont always uncover family rootsHajas
9/23/2007What a life!Hajas
8/12/2007DRINK WATER ON EMPTY STOMACHHajas
7/18/2007Dietary hopes dashed for breast cancer patientsHajas
5/31/2007Aji no moto ஆபத்தாக மாறும் அஜினோமோட்டோ.‎Hajas
4/22/2007Coconut Oil: A-Healthy Choice for the ThyroidHajas
3/27/2007யாருக்கு சின்னம்மை வரும்?jasmin
3/21/2007Indian Firm Makes Breakthrough in Diabetes CureHajas
3/13/2007Calculate Your Risk of Lung CancerHajas
3/12/2007Cancer - Way to TackleHajas
3/11/2007கழுத்து வலியா? உங்களுக்காக சில ஆலோசனைகள்:jasmin
2/19/2007The beauty of a migraineHajas
2/17/2007First-target cells of HIV identifiedHajas
2/15/2007Honeyjasmin
2/11/2007What is Asthma ?Hajas
1/15/2007'New stem cell source' discoveredHajas
12/11/2006Cut Your Cancer RiskHajas
11/8/2006Smokers Beware!peer
9/27/2006சிகுன்குன்யா காய்ச்சல்- சில குறிப்புகள்Hajas
7/11/2006Circumcision can halt Aids deathspeer
5/24/2006Eating Properly Brings Instant Resultspeer
11/12/2005About Bird Flu - Flu Pandemicpeer
8/6/2005Vinegarjasmin
8/6/2005Zaitoon (Olive) is Cure for Seventy Diseasesjasmin
8/2/2005Learn to identify STROKEjasmin
8/2/2005Basic Steps to a Quit Smoking ....To day...jasmin
6/25/2005What is Appendixameermamba
5/24/20051.5 littre of water: A natural cure for many deseasespeer
4/17/2005Why you should eat breakfastpeer
4/5/2005Warning about Cook Drinks (Serious)peer
2/13/200510 habits of brain damagingpeer
9/25/2004Manage your Stressbastinfdo
7/28/2004Some tips for computer users to avoid eye problempeer
7/18/2004WHY PORK FORBIDDEN??jasmin
7/18/2004Zaitoon (Olive): Cure for Seventy Diseasesjasmin
7/14/2004Medical Advantages of Sajda (Prostration)jasmin
7/12/2004Pomegranate - A Good Medicinejasmin
3/22/2004Emergency: CPR - Cardio Pulmonary Resuscitationpeer
3/22/2004How To Survive a Heart Attack When Alonepeer
The view points and opinion solely those of the author or source. nellaiEruvadi.com is not responsible for the posted contents..